Umowy z wykonawcami podpisane! Przebudowy dróg powiatowych niedługo się rozpoczną

Przekazanie umowy Przekazanie umowy fot. Michał Maliszewski
Czytaj 1432 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

1 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim zostały zawarte trzy umowy z firmami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przebudowy dróg powiatowych: Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki Duże – Paszki Małe, Marynin – Wohyń oraz Białka – Płudy – Główne.

Zarząd Powiatu reprezentowali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Blicharza. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk oraz Witold Korulczyk.

W pierwszym etapie reprezentanci Zarządu Powiatu zawarli  umowy, na przebudowę dróg w zakresie zadania nr 1 i nr 3, z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Lubartów S.A., którego reprezentantem był Grzegorz Gregorowicz - Dyrektor oddziału w Miedzyrzecu Podlaskim.

W zadaniu pierwszym przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki - do drogi krajowej nr 19. Przedsięwzięcie zakłada przebudowę drogi mającą na celu wykonanie nowej nawierzchni jezdni na długości 6 960,94 m.b., o szerokości zasadniczej 5,50 m. W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie odwodnienie jezdni i chodnika poprzez ukształtowane spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych, a następnie do kolektora deszczowego, którego wylot skierowany zostanie do rzeka Białka.

Koszt inwestycji to: 10 846 180, 76 zł (brutto), z czego 70 % stanowi dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki sfinansowały trzy samorządy: Powiat Radzyński, Gmina Radzyń Podlaski oraz Miasto Radzyń Podlaski.

Zadanie trzecie, które również wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. odnosi się do przebudowy drogi powiatowej nr 1208L od drogi krajowej nr 19 Białka – Płudy - Główne od km 0+000 do km 9+285. Inwestycja zakłada: wykonanie obustronnych poszerzeń konstrukcji jezdni do szerokości 5,50 m zgodnie z przekrojami poprzecznymi, przebudowę przepustów, wykonanie warstw konstrukcyjnych chodników, nawierzchni i zjazdów, oczyszczenie istniejących rowów odwadniających, poboczy z kruszywa łamanego oraz oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.

Koszt inwestycji to: 11 447 715, 55 zł (brutto). Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowi 70 %. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powiatu Radzyńskiego oraz Gminy Radzyń Podlaski.

W drugim etapie reprezentanci Zarządu Powiatu Radzyńskiego spotkali się z Leszkiem Horegladem, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych S.A. w celu zawarcia umowy na realizację przebudowy drogi powiatowej Marynin – Wohyń.

Firma ta zajmie się zadaniem drugim - przebudową drogi powiatowej 1227L na odcinku Marynin - Wohyń od km 0+081 do km 10+966 tj. na długości 10,885 km. Roboty będą polegały na przebudowie jezdni wraz z poboczami, budowie zatok autobusowych, chodników, zatok postojowych, przepustów drogowych, zjazdów i skrzyżowań. Wykonany zostanie także kanał techniczny oraz remont i przebudowa rowów drogowych. W ramach inwestycji przewidziano również wycinkę kolidujących drzew i krzewów oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą.

Wartość inwestycji to: 12 496 989, 73 zł (brutto), z czego 70% to dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą kwotę zabezpieczyli w swoich budżetach: Powiat Radzyński, Gmina Radzyń oraz Gmina Wohyń.

Ostatnio modyfikowany piątek, 26 listopad 2021 09:50

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu