Komunikat o zakończeniu wsparcia przez PUP

Ikona informacyjna Ikona informacyjna pixabay.com
Opublikowane w Wiadomości
Czytaj 36 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Szanowni Państwo,

  1. przypominam, że 10 czerwca upływa termin składania wniosków o:
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15zzb);
  • dofinansowania do części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc);
  • niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) oraz dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda);
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze);
  • dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze²).

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 31zzn ustawy o Covid-19 wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze² może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 roku, natomiast wnioski o powyższą pomoc mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Wsparcie udzielane w ramach art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zze oraz art. 15zze² co do zasady zostało przewidziane na okres trzech miesięcy kalendarzowych, jednak z uwagi na kończący się okres realizacji tych instrumentów podmiot składający wniosek w miesiącu czerwcu może uzyskać dofinansowanie tylko za miesiąc czerwiec.

Dodatkowo informuję, że w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o ww. wsparcie prześle wniosek za pośrednictwem urzędu pocztowego lub firmy kurierskiej, o zachowaniu terminu składania wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej z wyłączeniem gdy ustawa przewiduje do konkretnej formy wsparcia składanie dokumentów tylko w formie elektronicznej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).

  1. Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim radzynpodlaski.praca.gov.pl i pod numerem telefonu 83 352 63 20 lub 83 352 63 19.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim Anna Ilczuk

Ostatnio modyfikowany wtorek, 08 czerwiec 2021 12:58

Najczęściej czytane

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego …

11 Cze 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Zapraszamy na uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą pomordowanych i pochowanych na uroczysku Baran
Piknik charytatywny w Adamkach

Piknik charytatywny w Adamkach

09 Cze 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu