Droga powiatowa Gąsiory – Powiat Łukowski - uroczyście otwarta!

Przecięcie wstęgi Przecięcie wstęgi fot. Michał Maliszewski
Czytaj 1518 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków – Gąsiory - Radzyń Podlaski na odcinku od km 9+850 do km 15+256 została zakończona w kwietniu 2021 roku. Z powodu pandemii COVID-19 jej oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek, 14 września br. o godzinie 12.00. Inwestycja ta była możliwa do wykonania dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a gminą Ulan Majorat.

Jest to kolejna ukończona przebudowa drogi powiatowej. W chwili obecnej realizowane są 3 podobne inwestycje drogowe, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Następne 4 są w przygotowaniu. Zarząd Powiatu Radzyńskiego sukcesywnie dąży do poprawy komunikacji w naszym regionie.

Elementem kulminacyjnym było uroczyste przecięcie wstęgi. Poświęcenia drogi dokonał proboszcz parafii Andrzeja Boboli w Gąsiorach ks. Piotr Trochimiak.

W wydarzeniu uczestniczyli: Robert Gmitruczuk - Wicewojewoda Lubelski, Ryszard Szczygieł - Radny Województwa Lubelskiego, Dariusz Litwiniuk – Kierownik Filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podl., Kamil Paszkowski – reprezentant Senatora Grzegorza Biereckiego, ks. Krzysztof Pawłowski - Proboszcz parafii w Ulanie, ks. Piotr Trochimiak - Proboszcz parafii w Gąsiorach, Szczepan Niebrzegowski - Starosta Radzyński, Jarosław Koczkodaj – Wójt Gminy Ulan Majorat, Michał Zając – Wicestarosta Radzyński, Robert Mazurek – Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego z Radnymi Rady Powiatu, Jerzy Bednarczyk, Witold Korulczyk i Grzegorz Kowalczyk – Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego, Marek Blicharz - Skarbnik Powiatu, Jarosław Gomoła – Sekretarz Powiatu, Paweł Wierzchowski – Zastępca Wójta Gminy Ulan Majorat, Adam Mazurek - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ulan-Majorat wraz z Radnymi Rady Gminy, Stanisław Durka – Sekretarz Gminy Ulan-Majorat, Katarzyna Skowron – Skarbnik Gminy Ulan-Majorat, Dariusz Szustek - Starosta Łukowski, Ewa Mateusiak - Zastępca Wójta Gminy Borki, Anna Mróz – Wójt Gminy Kąkolewnica, Ireneusz Demianiuk – Wójt Gminy Komarówka Podlaska, Wiesław Mazurek – Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Tomasz Jurkiewicz  - Wójt Gminy Wohyń, Józef Marek Kowalczyk – Prezes Stowarzyszenia Ekspertów i Menedżerów Transportu Szynowego, Mirosław Kułak - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim, Stefan Małoszuk - Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, a także sołtysi i mieszkańcy Gąsior oraz Paskud.

- Bardzo się cieszę, że powstają nowe drogi, które zapewniają, po pierwsze bezpieczeństwo naszym mieszkańcom, ale również gościom i spełniają najwyższy komfort. Za to, że tutaj tak wspaniale układa się współpraca samorządów gminnych – mówił wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

- To wydarzenie jest owocem wielomiesięcznej pracy i współpracy. Uważamy, że dwie sprawy związane z komunikacją – drogi i kolej – są kluczowe dla rozwoju tej ziemi. Jeżeli na tym terenie wróci kolej to drogi będą mniej obciążone tonażem. Chylę czoła przed członkami Zarządu Powiatu, bo ten zarząd działa jak jedna zwarta pięść i w sprawach kluczowych my nigdy się nie różnimy. Dzięki Rządowi Polskiemu i Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu dróg w katastrofalnym stanie w naszym powiecie jest coraz mniej. Nigdy nie było takiego wsparcia w inwestycjach drogowych i to jest te nasze pięć minut, które chcemy maksymalnie wykorzystać. Apeluje do wszystkich włodarzy gmin byśmy nie zaprzestali tej harmonijnej współpracy bo dla Jana Kowalskiego z dowolnej wsi z terenu powiatu nie ma znaczenia czy to jest droga wojewódzka, powiatowa czy gminna. To ma być droga dobra, przejezdna i bezpieczna dlatego współpracujmy, bo owoce tej współpracy są zauważalne i za nie chce serdecznie podziękować – podkreślił Starosta Szczepan Niebrzegowski.

W ramach przebudowy drogi Gąsiory - Powiat Łukowski wykonano:

  • nawierzchnię bitumiczną o szer. 6,0 m,
  • dwa przejścia aktywne,
  • dwa perony autobusowe,
  • chodnik o szer. 2,0 m od km 12+769 do km12+943 po stronie lewej o pow. 234 m²,
  • pobocze bitumiczne szer. 1,5 m na odcinku od km 9+850 do km 12+820 oraz od km 13+390 do km 15+256 po stronie prawej,
  • pobocze z kruszywa o szer. 1,0m i długości 8663,0 m,
  • zjazdy indywidualne o szerokości od 3,5 m do 5,0 m,
  • przepusty i profilowanie rowów przydrożnych,
  • oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowany odcinek od km 9+850 do km 15+256 wraz z utworzonym w 2010 r. odcinkiem od km 15+256 do km 18+406 Brzostówiec – Paskudy, po zrealizowanej inwestycji stworzył jednolity ciąg drogowy o właściwych i pożądanych parametrach technicznych zapewniający jego użytkownikom bezpieczeństwo i komfort jazdy.

Wartość zadania to 4 704 253,24 zł z czego 70 % stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki po połowie sfinansowały dwa samorządy: Powiat Radzyński i Gmina Ulan Majorat. Powiat Radzyński pokrył również wydatki związane z robotami projektowymi, geodezyjnymi, nadzorem inwestorskim i robotami dodatkowymi, które wynikły podczas realizacji.

Ostatnio modyfikowany piątek, 26 listopad 2021 09:49

Najczęściej czytane

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zapraszamy na spotkanie informacyjn…

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu