Wiadomości (130)

3 lutego br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Członkami Zarządu Powiatu Radzyńskiego: Witoldem Korulczykiem, Jerzym Bednarczykiem oraz Grzegorzem Kowalczykiem udali się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, w którym trwają prace remontowe w celu podwyższenia jakości świadczonych usług oraz poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

W radzyńskim SP ZOZ trwa przebudowa budynku oraz instalacji Przychodni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej do obowiązujących wymogów prawa w celu likwidacji barier, zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego i epidemiologicznego pacjentów oraz pracowników, zwiększenia dostępności oraz podwyższenia jakości usług. Inwestycja obejmie przebudowę ciągów komunikacyjnych (w tym dobudowę windy zewnętrznej), modernizację i wyposażenie pomieszczeń (w tym rejestracji, poradni i pracowni diagnostycznych) oraz instalacji (w tym poprawa jakości i wymiany powietrza). Trwa również przebudowa niektórych oddziałów szpitalnych. Celem inwestycji jest także utrzymanie dostępności do świadczeń w sytuacji epidemicznej oraz zwiększenie efektywności obsługi pacjentów.

28 stycznia br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Radzyńskiego Witoldem Korulczykiem uczestniczyli w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy.

Wartość pozyskanego wozu strażackiego to 967 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu MSWiA w ramach KSRG, dotacji NFOŚiGW i WFOŚiGW w kwocie 400 tys. zł, natomiast pozostałe środki w wysokości 565 tys. zł zostały pozyskane dzięki podjętej uchwale Rady Gminy Kąkolewnica. W wydarzeniu uczestniczyli: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, Komendant Wojewódzki PSP Grzegorz Alinowski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim bryg. mgr inż. Sylwester Wiąckiewicz, Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kontaktów z JST Ryszard Szczygieł, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Poseł na Sejm RP Monika Pawłowska, władze gminy Kąkolewnica oraz strażacy.

160 lat temu, 22 stycznia 1863 r., Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczął się największy w XIX w. polski zryw narodowy – Powstanie Styczniowe.

Dziś rano Zarząd Powiatu Radzyńskiego wraz z delegacją samorządowców z gmin: Radzyń Podlaski oraz Kąkolewnica oraz w obecności Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka udali się do kompleksu sakralnego z Kaplicą św. Antoniego w płudzińskim lesie. W tym miejscu złożyli wieńce pod pomnikiem, w którym znajdują się szczątki Powstańców Styczniowych.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Samorządowca, Społecznika, Wójta Gminy Borki w latach 1998-2014, Sekretarza Gminy Czemierniki 

 

Henryka Mateusiaka

Składamy Rodzinie i bliskim Zmarłego najszczersze wyrazy współczucia.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
wraz z Zarządem Powiatu w Radzyniu Podlaskim

Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim Robert Mazurek
wraz z Radą Powiatu w Radzyniu Podlaskim

Dzisiaj (18.11) o godzinie 8.00 została podpisana umowa z wykonawcą, Przedsiębiorstwem Robót Drogowych LUBARTÓW S.A. na przebudowę drogi powiatowej nr 1215L od drogi krajowej nr 63 przez Sobole do granicy powiatu na odcinku o długości około 7,0 km. Ten odcinek to jedyny ciąg drogowy zapewniający skomunikowanie mieszkańcom południowo-zachodnich terenów gminy Ulan-Majorat.

Odcinek tej drogi wymaga jak najszybszej przebudowy ze względu na znaczną degradację nawierzchni zagrażającą bezpieczeństwu ruchu drogowego. W ramach przebudowy zostanie wzmocniona konstrukcja drogi oraz nadana jej właściwa geometria. Nawierzchnia jezdni zostanie wyrównana, wzmocniona i poszerzona do szer. 6,0m. Zostaną odtworzone i wybudowane nowe zjazdy indywidualne i publiczne. Droga otrzyma odwodnienie powierzchniowe do istniejących rowów, które zostaną odtworzone i wyprofilowane. Ponadto wyremontowane zostaną wszystkie przepusty pod koroną drogi. W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego zostaną wybudowane chodniki, perony, zatoki postojowe oraz pobocza bitumiczne i z kruszywa łamanego. Na odcinkach z poboczem bitumicznym przewidziane jest wykonanie opaski z kamienia łamanego. Całości przebudowy dopełni nowe oznakowanie poziome i pionowe oraz poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez ich uzupełnienie o strefy dojścia i oczekiwania, a także oświetlenie solarne.

Uroczyste obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2022 roku rozpoczęły się od Mszy św. w kościele Świętej Trójcy, koncelebrowanej przez dziekana radzyńskiego ks. kan. Krzysztofa Pawelca, ks. prał. dr Mieczysława Głowackiego z Sądu Biskupiego w Siedlcach oraz kustosza Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy ks. kan. Jarosława Sutryka.

Po Mszy świętej uczestnicy obchodów przeszli na Plac Wolności, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Na wstępie wciągnięto flagę na maszt i odśpiewano Hymn Narodowy. W ten sposób mieszkańcy miasta i regionu włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Starania Zarządu Powiatu i samorządów z terenu powiatu radzyńskiego przynoszą wymierne efekty. 8 listopada br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ireneusz Merchel złożyli podpisy na 5 umowach z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+. Wśród inwestycji kolejowych znalazła się również elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin, która przebiega przez powiat radzyński.

W wydarzeniu, które odbyło się w parku miejskim przy Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim, wzięli udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicemarszałek Michał Mulawa oraz samorządowcy. Zaplanowane inwestycje pozwolą na szybkie połączenie z Lublinem takich miast jak: Biłgoraj, Janów Lubelski, Łęczna, Łuków, Kraśnik, Krasnystaw, Zamość i Włodawa. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego, jakim jest kolej, oraz do podniesienia atrakcyjności regionów.

Z radością informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim osiągnął najwyższe miejsce w Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2022. Patronem konkursu jest Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Plebiscyt trwał od połowy sierpnia br. W wyniku zajęcia pierwszego miejsca w ogólnopolskim finale plebiscytu radzyńska placówka medyczna otrzyma: tytuł Szpitala Roku Polski 2022, statuetkę i dyplom, które zostaną wręczone podczas gali oraz voucher na promocję placówki medycznej w mediach Polska Press Grupy o wartości 10 000 złotych.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek serdecznie zapraszają Mieszkańców Miasta i Powiatu do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Program obchodów:

10:45 - zbiórka pocztów sztandarowych i delegacji przed kościołem Świętej Trójcy

11:00 - msza święta w intencji Ojczyzny

12:15 - przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik na Placu Wolności

12:30 - uroczysta ceremonia pod Pomnikiem Niepodległości

  • podniesienie flagi państwowej, odegranie hymnu
  • przemówienie okolicznościowe burmistrza miasta
  • złożenie wieńców i wiązanek kwiatów

13:30 - zakończenie uroczystości

Czad - cichy zabójca

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym "cichym zabójcą".

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem.  Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

Najczęściej czytane

Branżowe Centrum Umiejętności – wniosek zatwierdzony formalnie!

Branżowe Centrum Umiejętności – wni…

07 Lut 2023 Wiadomości ze Starostwa

Otrzymaliśmy dotację na przebudowę drogi Borki – Bełcząc

Otrzymaliśmy dotację na przebudowę …

06 Lut 2023 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu