Wiadomości (85)

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Józefa Litwiniuka

ojca Dariusz Litwiniuka

Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

w Białej Podlaskiej

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."

                                                                Ks. J. Twardowski

Śp. Agnieszka Kulenty

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 49 lat

Agnieszki Kulenty

długoletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zakrzewie.

Rodzinie, Współpracownikom oraz Bliskim Zmarłej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Punkt 10.00 w Sanktuarium MBNP rozpoczęły się obchody Narodowego Święta Niepodległości w Powiecie Radzyńskim. Mszę Świętą odprawili proboszczowie radzyńskich parafii: ks. kanonik Krzysztof Pawelec, ks. kanonik Henryk Och oraz ks. prałat Roman Wiszniewski. Obchody uświetniła asysta sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej skład Bezwola II Regionalnej Bazy Logistycznej.

Msza za Ojczyznę

- Spotykamy się dzisiaj  - 11 listopada, aby świętować Dzień Niepodległości. Dzień, w którym czcimy pamięć tych, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny i oddajemy hołd tym, którzy walczyli o realizację najważniejszego celu – odbudowę Rzeczpospolitej – mówił Starosta Radzyński przed rozpoczęciem nabożeństwa. - Święto to ma dziś charakter szczególny nie tylko ze względu na silny akcent historyczny utrwalony na kartach. Kilka pokoleń Polaków walczyło o przywrócenie naszej państwowości: emisariusze, powstańcy, pisarze, poeci, malarze. Po 123 latach te działania przyniosły efekt – odrodziła się wolna, niepodległa Rzeczpospolita. Niepodległość wywalczona w 1918 roku nie jest nam dana raz na zawsze. Wolność została nam zadana, byśmy ją budowali w ramach narodowej wspólnoty. Jest tym co powinno nas łączyć, a nie dzielić. Obchody Święta Niepodległości to więc nie tylko pełen szacunku ukłon w stronę tych, którzy walczyli o wolną Ojczyznę, ale też wyraz wdzięczności i hołdu tym, którzy dzisiaj strzegą jej granic, wyraz nadziei na tworzenie przez nas nowej i lepszej rzeczywistości – podkreślił Szczepan Niebrzegowski.

3 listopada br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie podczas którego posłowie RP: Marcin Kamil Duszek oraz Dariusz Stefaniuk wraz z Wicewojewodą Lubelskim Robertem Gmitruczukiem wręczali symboliczne czeki włodarzom samorządów z terenu powiatu radzyńskiego w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”. Organizatorami spotkania byli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. W wydarzeniu uczestniczyli włodarze samorządów powiatu radzyńskiego, członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego oraz dyrektorzy jednostek powiatowych: Grażyna Dzida z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II oraz Robert Lis z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.

- Chciałbym wyrazić wielką radość, że wszystkie samorządy powiatu radzyńskiego są beneficjentami pierwszego rozdania – rozpoczął spotkanie Starosta Radzyński. – Na ręce naszych posłów obecnych na sali chciałbym Rządowi Polskiemu, na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim serdecznie podziękować za tę możliwość i szansę, że nasze samorządy dostają taki tlen, który w funkcjonowaniu samorządów jest bardzo istotny. Samorządy bez możliwości inwestowania umierają, dlatego te pieniądze są szczególnie nam potrzebne – oznajmił.

29 października br. w Sobolach odbyło się święto lokalnej społeczności – uroczyście oddano do użytku przebudowany budynek strażnicy, przeznaczony na cele społeczno-kulturalne.

W związku ze zmianami polskiej wsi na przestrzeni lat wynikła potrzeba przebudowy siedziby OSP i świetlicy wiejskiej w Sobolach. Dla zaspokojenia społecznych potrzeb, jakim jest budowanie aktywności lokalnej zdecydowano o rozbudowie świetlicy również o nowe miejsca lokalowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego jakie otrzymała Gmina Ulan Majorat. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 1 milion 850 tysięcy złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to ponad 1 milion 160 tysięcy złotych, a różnicę stanowi wkład budżetu gminy.

Składamy gratulacje dla ucznia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

Pawła Fijałka

za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Systemów Suchej Zabudowy 2021 w Radomiu.

20 października br. na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim odbyła się uroczystość nadania dębowi imienia Stefan.

- Wydarzenie to jest niecodzienne, ale już drugie w naszym liceum – mówiła na wstępie dyrektor I LO. – 16 października 2016 roku zgromadziliśmy nieopodal, kiedy to dąb posadzony w 1974 roku otrzymał imię Mieszko. Było to w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Dzisiejsze wydarzenie wpisuje się w piękną polską tradycję nadawania imion pomnikowym drzewom. Przykładem są dęby w Puszczy Białowieskiej, kilkanaście dębów nosi tam imiona królewskie. Jesteśmy dumni że na posesji naszej szkoły rośnie wiele drzew. Większość z nich zostało posadzonych przy ważnych wydarzeniach z życia szkoły. Dąb przed którym stoimy otrzyma imię Stefan. W tym roku Stefan Kardynał Wyszyński został beatyfikowany, a cały rok 2021 zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 roku jest rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Stefan to dodatkowo imię królewskie – mówiła Ewa Grodzka.

19 października wspominamy bł. Księdza Jerzego Popiełuszkę, prezbitera i męczennika za wiarę i Ojczyznę, duszpasterza ludzi pracy, kapelana "Solidarności", który 19 października 1984 r. został porwany i bestialsko zamordowany przez funkcjonariuszy SB.

W 37. rocznicę porwania i męczeńskiej śmierci bł. ks. Popiełuszki w kościele Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim została odprawiona Msza św. z inicjatywy radzyńskiego Oddziału NSZZ "Solidarność".

Zachęcamy do uczestnictwa w Nocy Bibliotek 2021 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim.

Wydarzenie odbędzie się w sobotę, 16 października 2021r. o godz. 19.00 w czytelni MBP. Tegoroczna edycja nosi hasło „Czytanie wzmacnia”.

Serdecznie zapraszamy!

W dniach 21-22 września 2021 r. odbyło się VIII Lubelskie Forum NGO 2021. Celem imprezy było stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń oraz wzajemna inspiracja do dalszego działania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ekonomii społecznej i liderów społeczności lokalnych. Ponadto podczas forum wręczono nagrody organizacjom pozarządowym, samorządom i liderom społeczności lokalnych. W gronie wyróżnionych znalazło się Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”.

Nagrody wręczono podczas uroczystej gali odbywającej się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Wyróżnienie w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i Województwo Lubelskie (Mały Ambasador)” otrzymało Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik”. Nagrodę, z rąk Przewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego Ryszarda Szczygła oraz Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Zbigniewa Wojciechowskiego, odebrał Prezes Stowarzyszenia Robert Mazurek.

Najczęściej czytane

Mikołaj w Starostwie!

Mikołaj w Starostwie!

06 Gru 2021 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu