Wiadomości ze Starostwa (304)

Zachęcamy do obejrzenia zapisu transmisji XXXIX Sesji Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbyła się 28 października 2021 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UM w Radzyniu Podlaskim.

W ramach funduszu Polski Ład Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał 62 869 437 zł dla samorządów Powiatu Radzyńskiego. Dzięki temu wsparciu Powiat wybuduje warsztaty kształcenia praktycznego (etap II i III) oraz zmodernizuje segment budynku szpitala. Gminy natomiast zainwestują w drogi, infrastrukturę i zabytki.

Samorządy Powiatu Radzyńskiego serdecznie dziękują Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Premierowi Jackowi Sasinowi oraz Panu Wojewodzie Lechowi Sprawce, Wicewojewodzie Robertowi Gmitruczukowi oraz naszym parlamentarzystom za okazaną pomoc.

W ramach prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubelskiego Ofensywy Drogowej Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa wizytował przebudowywany odcinek drogowy w Żeliźnie. Towarzyszyli mu: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk oraz Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Szumera.

Przebudowywana droga wojewódzka 813 o długości 1 km 150 m w miejscowości Żelizna jest kluczową drogą dla Gminy Komarówka Podlaska. Przebiega ona przez: Komarówkę, Przegaliny Duże, Żulinki, Żeliznę do granicy powiatu. Inwestycja ta była długo oczekiwana przez mieszkańców. Koszt przedsięwzięcia to około 2 miliony złotych.

Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1246L Czemierniki – Świerże na ponad trzykilometrowym odcinku.

W ramach remontu wykonano:

  1. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0/32,5 mm (na odcinku ok. 400,00 m).
  2. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min.-asfaltową w ilości 75 kg/m².
  3. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej w ilości 100 kg/m².
  4. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych.

14 października br. obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej - polskie święto oświaty i szkolnictwa zwane również Dniem Nauczyciela.

W polskich szkołach odbywają się wtedy uroczyste apele, które są idealną okazją do złożenia podziękowań nauczycielom, wychowawcom i pedagogom. Tego dnia Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem uczestniczył w uroczystościach szkolnych, w placówkach, których organem prowadzącym jest Powiat Radzyński.

Zakończono prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1219L Wola Chomejowa do granic powiatu w tej samej miejscowości. Wyremontowany odcinek ma długość 1 530 m.

W ramach remontu wykonano:

  1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową w ilości 75 kg/m².
  2. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej w ilości 100 kg/m².
  3. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy.

Remont drogi powiatowej nr 1205L Kąkolewnica-Lipniaki właśnie się zakończył. Nowa nawierzchnia została utworzona na odcinku o długości 2 740 metrów.

W ramach remontu zostały wykonane następujące roboty:

  1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min.-asfaltową w ilości 75 kg/m²
  2. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asfaltowej w ilości 100 kg/m².
  3. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy gruntowych.

Zachęcamy do obejrzenia zapisu transmisji XXXVIII Sesji Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbyła się 5 października 2021 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UM w Radzyniu Podlaskim.

 

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Radzyniu Podlaskim kadencji 2021-2025 została powołana przez Starostę Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego 30 września 2021 roku. W skład PRRP, organu opiniodawczo-doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy wchodzi 12 osób, reprezentujących władze samorządowe, środowisko pracodawców, rolników, rzemieślników, związki zawodowe i organizacje społeczne.

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady, dokonano wyboru prezydium PRRP. Przewodniczącym został Tomasz Stephan – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego, który tę funkcję sprawował także w poprzedniej kadencji PRRP. Wiceprzewodniczącą została Grażyna Pietraszek – przedstawicielka związków zawodowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, reprezentująca Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność” w Lublinie.

17 września br. obchodzona jest 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 17 IX 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła w granice Rzeczypospolitej i zajęła jej wschodnią część, zgodnie z zawartym wcześniej tajnym porozumieniem między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Włodarze gmin, miasta Radzyń Podlaski oraz Powiatu Radzyńskiego co roku przypominają o tych tragicznych dla naszego kraju wydarzeniach.

Uroczystość odbyła się dzisiaj (17.09) punkt 9.00 przy pomniku Niepodległości. Na początku odśpiewano hymn państwowy. Po przywitaniu zgromadzonych gości delegacje złożyły wieńce.

Najczęściej czytane

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę Borki – Bełcząc

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę …

31 Mar 2023 Wiadomości ze Starostwa

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Festiwal Polska od Kuchni - trwają …

30 Mar 2023 Powiat wspiera

Zaproszenie do udziału w Programie Opieka wytchnieniowa – przedłużona rekrutacja!

Zaproszenie do udziału w Programie …

30 Mar 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu