Wiadomości ze Starostwa (304)

29 sierpnia br. w Czemiernikach odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne które zainaugurowały działalność kulturalno-sportową na nowo wybudowanym stadionie im. hm. M.S. Lisowskiego przy ul. Kockiej.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Czemiernikach. Liturgię sprawował ksiądz prałat Roman Wiszniewski oraz ks. proboszcz Jerzy Latawiec. Następnie delegacje oraz zebrani goście przeszli w korowodzie dożynkowym na stadion, gdzie kontynuowano część oficjalną. W święcie plonów wzięli udział: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, Senator RP Grzegorz Bierecki, Reprezentant Wojewody Lubelskiego i MENiN Przemysława Czarnka - Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Szczygieł, reprezentant Marszałka Województwa Lubelskiego - Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska, ksiądz dziekan Jerzy Latawiec, a także przedstawiciele samorządu powiatowego, miasta Radzyń Podlaski oraz wójtowie i radni gmin z terenu powiatu radzyńskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli: Joanna Machoń i Andrzej Sokołowski.

5 września 2021 r. I LO w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8) odbędą się bezpłatne konsultacje medyczne u lekarzy specjalistów z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie – „Biała Niedziela”.

Będą również bezpłatne badania na obecność boreliozy.

W tym dniu będzie także możliwość wykonania badań: EKG, mierzenie ciśnienia spirometria (pojemność życiowa płuc), badanie poziomu cukru we krwi, cytologia szyjki macicy, komputerowe badanie wzroku, badanie słuchu.

Lekarze specjaliści: dermatolog, ginekolog, pulmonolog, reumatolog, geriatra, neurolog, kardiolog, laryngolog, ortopeda, chirurg - urolog, okulista.

23 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie dotyczące środków europejskich dla beneficjentów na przyszłe lata. Oprócz omówienia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego” zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

W pierwszej części konferencji przedstawiciel Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego omówił obszary ujęte w programie z uwzględnieniem podstawowych założeń konsultowanego dokumentu. Następnie pracownicy Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawili Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Trzecia część dotyczyła wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Prezentowali ją pracownicy Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Elementem puentującym spotkanie była dyskusja z uczestnikami.

Z okazji

Jubileuszu 100-lecia

działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy

składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i głębokiego szacunku dla Waszego trudu i ofiarności.

Życzymy pomyślności w wypełnianiu strażackiej misji i satysfakcji z dobrze pełnionego obowiązku.

Władze samorządowe Powiatu Radzyńskiego oraz Miasta i Gminy Radzyń Podlaski uczciły rocznicę Bitwy Warszawskiej.

15 sierpnia o godzinie 13:00 w 101 rocznicę Bitwy Warszawskiej Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek, Wicewójt Gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła oraz Radny Rady Miasta Radzyń Podlaski Jarosław Zaprzalski złożyli wieniec pod pomnikiem Niepodległości.

Z okazji

Święta Wojska Polskiego

oraz 101 rocznicy zwycięstwa Polaków w wojnie polsko-bolszewickiej

składamy wszystkim Żołnierzom, Pracownikom cywilnym wojska oraz Waszym Rodzinom wyrazy uznania za pełnioną służbę. 

Życzymy pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji  z wykonywanej pracy a także spełnienia marzeń i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

Dożynki Powiatowo-Gminne •  29 sierpnia 2021 r. • Stadion Gminny im. hm. M.S. Lisowskiego przy ul. Kockiej w Czemiernikach

Program

Część oficjalna

12: 00 Msza Święta Dożynkowa w Kościele pw. Stanisława BM w Czemiernikach
13:30 Korowód Dożynkowy oraz część oficjalna

Rozpoczęto prace przy remoncie drogi powiatowej nr 1219L z Woli Chomejowej do granicy powiatu na odcinku 1530 m.

Zakres prac obejmuje:

  1. Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno – asfaltową w ilości 75 kg/m².
  2. Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej w ilości 100 kg/m².
  3. Uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy.

Trwają prace na drogach powiatowych, których przebudowa została sfinansowana w 70% z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych.

Są to odcinki Radzyń Podlaski - Zabiele - Paszki do drogi krajowej nr 19, Marynin - Branica - Wohyń oraz Białka - Płudy - Główne. Ww. odcinki są przebudowywane dzięki inicjatywie Powiatu Radzyńskiego, który opracował dokumentację techniczną, złożył wniosek o dofinansowanie, zapewnił nadzór inwestorski oraz sfinansował 15% kosztów inwestycji. Pozostałe koszty w wysokości 15% poniosły zainteresowane Gminy i Miasto Radzyń Podlaski. 

W poniedziałek 12.07 obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Delegacja Powiatu Radzyńskiego udała się do Ostrówek, gdzie o godzinie 8.00 w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika została odprawiona msza święta w intencji ofiar hitlerowskich represji.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zostało ustanowione w 2017 roku przez Sejm RP. Święto ma przypominać o patriotyzmie i heroicznym poświęceniu mieszkańców polskich wsi podczas II wojny światowej.

W liturgii uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając, członkowie zarządu – Jerzy Bednarczyk, Grzegorz Kowalczyk, Witold Korulczyk, radni powiatowi – Jerzy Kamiński i Stanisław Orłowski, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wicewójt gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła oraz mieszkańcy i strażacy OSP w Ostrówkach.

Najczęściej czytane

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę Borki – Bełcząc

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę …

31 Mar 2023 Wiadomości ze Starostwa

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Festiwal Polska od Kuchni - trwają …

30 Mar 2023 Powiat wspiera

Zaproszenie do udziału w Programie Opieka wytchnieniowa – przedłużona rekrutacja!

Zaproszenie do udziału w Programie …

30 Mar 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu