Wiadomości ze Starostwa (392)

Dzisiaj zabrzmiał pierwszy dzwonek po wakacyjnej przerwie. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk uczestniczyli w rozpoczęciu roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Zaproszenie przyjął również Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Wicestarosta Michał Zając wizytował w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

I Liceum Ogólnokształcące

Inauguracja roku szkolnego 2022/23 rozpoczęła się mszą świętą odprawioną w parafii pw. Świętej Trójcy w Radzyniu Podlaskim. Następnie punkt 9.00 w sali gimnastycznej I LO odbyła się część oficjalna. Wydarzenie otworzono wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.

28 sierpnia br. przemarszem na Mszę Świętą do Sanktuarium Maryjnego w Kolembrodach rozpoczęły się coroczne Dożynki Powiatowo-Gminne, podczas których rolnicy świętowali zakończenie prac żniwnych oraz dziękowali Bogu za tegoroczne zbiory. W tym roku Powiatowe Święto Plonów zostało zorganizowane razem z Gminą Komarówka Podlaska.

W podziękowaniu za tegoroczne plony

Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 11:30. Na placu kościelnym ustawiły się licznie zebrane reprezentacje gmin z terenu powiatu radzyńskiego. Liturgię sprawował ks. prałat Krzysztof Pawelec, który na zakończenie poświęcił przyniesione do świątyni owoce tegorocznych żniw. Następnie wszyscy zebrani w korowodzie dożynkowym przemaszerowali na plac, gdzie odbywała się część oficjalna Dożynek Powiatowo-Gminnych.

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na: MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH.

  • ustalimy czy Twój pomysł ma szanse na wsparcie z Funduszy Europejskich,
  • krok po kroku przedstawimy proces ubiegania się o dofinansowanie,
  • udzielimy Ci wsparcia przy przygotowaniu projektu,
  • jeśli otrzymasz dotację, pomożemy w jej rozliczeniu.

12 sierpnia br. o godzinie 12.00 odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi na przebudowanej drodze 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki - do drogi krajowej nr 19.

Realizacja tej inwestycji była możliwa tylko dzięki znacznemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 7 592 326,00 zł oraz dzięki harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim z wkładem finansowym 1 626 927,11 zł, a Miastem Radzyń Podlaski z wkładem 104 936,80 zł i Gminą Radzyń Podlaski z wkładem 1 521 990,31 zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia to: 10 846 180,76 zł.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2022.

Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Kolembrodach. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół BOYS. Szczegółowe informacje znajdują się na poniższym plakacie.

Dzień Wojska Polskiego

Z okazji

Święta Wojska Polskiego

składamy wszystkim Żołnierzom oraz Pracownikom cywilnym wojska wyrazy uznania za pełną poświęceń służbę
"Ku Chwale Ojczyzny". 

Życzymy pomyślności, zdrowia oraz satysfakcji  z wykonywanej pracy, poczucia spełnionego obowiązku,
a także spełnienia marzeń i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

1 sierpnia w godzinę "W" przedstawiciele samorządów: Powiatu Radzyńskiego ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim, Wicestarostą Michałem Zającem, Przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem i Członkiem Zarządu Jerzym Bednarczykiem, Miasta Radzyń Podlaski z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, Wiceprzewodniczącymi Bogdanem Fijałkiem i Piotrem Skowronem, Sekretarzem Robertem Targońskim Radnym Jarosławem Zaprzalskim, a także Wójtem Gminy Wohyń Tomaszem Jurkiewiczem stanęli przed Pomnikiem Niepodległości, by oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Punkt 17.00 przy dźwięku syren złożono wieńce oraz zapalono znicze.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2022.

Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Kolembrodach. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół BOYS.

Znamy wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y.

Z radością informujemy, że Powiat Radzyński jak również Gmina Borki i Wohyń otrzymały dofinansowanie na wnioskowane przedsięwzięcia. Łączna suma środków, które zasilą samorządu powiatu radzyńskiego to prawie 8 milionów złotych.

Poniżej prezentujemy zadania, jakie zostaną wykonane za uzyskaną dotację:

  • Powiat Radzyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 1255L od dr. woj. nr 814-Branica Suchowolska na odcinku o 1,8 km. - 1 372 000,00 zł
  • Powiat Radzyński - Przebudowa obiektu inżynieryjnego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233L w m. Lisiowólka gm. Wohyń wraz z dojazdami - 1 568 000,00 zł

  • Gmina Borki - „Czysta woda dla mieszkańców gminy Borki etap I” - 3 013 500,00 zł
  • Gmina Wohyń - Modernizacja dróg w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Wohyń - 1 944 320,00 zł

W piątek, 8 lipca br. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła, Zastępcą Dyrektora SP ZOZ Roberta Węgłowskiego, Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicestarosty Michała Zająca oraz Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka. Jej celem było przedstawienie informacji o przekazaniu środków z rezerw rządowych w kwocie 1 milion 599 tysięcy i 104 złote z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Do tej kwoty Powiat Radzyński dołożył ze swojego budżetu 400 tysięcy złotych, czyli wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 milionów złotych.

- W imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który wystosował ten wniosek do Rządu chciałem wyrazić ogromną radość i wdzięczność, w szczególności Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministerstwu Finansów oraz Wiceministrowi Piotrowi Patkowskiemu. Dziękuję również służbom Wojewody Lecha Sprawki z obecnym tutaj Radnym Ryszardem Szczygłem, który jest jednocześnie członkiem Rady Społecznej naszego szpitala. Chciałbym również podziękować Burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi, który od początku naszych starań o ten sprzęt wspomagał nas w działaniach bardzo skutecznie. Gratuluję dyrekcji szpitala i wiem, że to nie są pierwsze pieniądze inwestycyjne dla SP ZOZ w tej kadencji i jestem przekonany, że nie ostatnie – mówił Starosta Szczepan Niebrzegowski.

Najczęściej czytane

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zapraszamy na spotkanie informacyjn…

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu