Wiadomości ze Starostwa (386)

Mamy świetną wiadomość dla adeptów branży elektrycznej! Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, podczas uroczystości w Lublinie, 21 sierpnia br., przekazał symboliczne czeki na sumę 13 milionów złotych Zarządowi Powiatu Radzyńskiego na rzecz rozwoju Branżowego Centrum Umiejętności skoncentrowanego na elektryce. BCU będzie kładło nacisk na kształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników w tej dziedzinie.

W wydarzeniu uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Radzyński Michał Zając oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Grażyna Dzida, którzy podkreślali znaczenie nowej placówki w kontekście rozwoju lokalnej edukacji zawodowej.

11 sierpnia br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski z Wicestarostą Radzyńskim Michałem Zającem oraz Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Mirosławem Kułakiem odwiedzili teren budowy, aby ocenić postęp prowadzonych tam prac. Celem inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr. 1250L na odcinku Borki-Tchórzew-Bełcząc od km 0+161 do km 8+873” jest podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa jej użytkowników. Po zakończeniu prac drogowych, mieszkańcy i użytkownicy będą mogli korzystać z nowoczesnej i funkcjonalnej drogi, która dostosowana będzie do obecnych standardów. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. realizuje to przedsięwzięcie, jako wykonawca inwestycji. Umowa dotycząca realizacji projektu została podpisana 31 marca 2023 roku. Prace rozpoczęły się 14 kwietnia br. z dniem przekazania placu budowy, a do 11 sierpnia wykonano już kilka istotnych elementów.

Zapraszamy wszystkich właścicieli zabytków nieruchomych, zainteresowanych uzyskaniem dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o o zgłaszanie się do Zarządu Powiatu Radzyńskiego.
Każdy właściciel może zgłosić tylko jeden zabytek.

Zgłoszenia należy składać w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie zabytku”.

Wiadomość z ostatniej chwili: Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na utworzenie kierunku informatycznego studiów stacjonarnych w murach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Z radością informujemy, że Akademia Bialska Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej w swojej filii mieszczącej się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ogłosiła otwarcie nowego kierunku studiów - Informatyka. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, Polska Komisja Akredytacyjna wyraziła zgodę na tę inicjatywę, umożliwiając młodym umysłom zdobycie wiedzy i umiejętności w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

1 sierpnia o godzinie "W", przedstawiciele samorządów wraz z Radzyńską Grupą Rowerową oraz mieszkańcami Powiatu Radzyńskiego zgromadzili się przed Pomnikiem Niepodległości, aby oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego. W trakcie uroczystości, w podniosłej atmosferze, złożono wieńce i zapalono znicze, oddając w ten sposób pamięć i szacunek tym, którzy poświęcili swoje życie za niepodległość Polski.

W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Radzyńskiego, na czele ze: Szczepanem Niebrzegowskim, Starostą Radzyńskim, Robertem Mazurkiem, Przewodniczącym Rady Powiatu i Tomaszem Stephanem, Wiceprzewodniczącym, a także Miasta Radzyń Podlaski z: Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Adamem Adamskim, Przewodniczącym Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącymi: Bogdanem Fijałkiem i Piotrem Skowronem, a także radnymi miejskimi. W wydarzeniu wziął również udział Wójt Gminy Wohyń, Tomasz Jurkiewicz.

Budżet Powiatu Radzyńskiego zasilą kolejne znaczące środki finansowe na inwestycje drogowe, dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg.

Otrzymane fundusze zostaną przeznaczone na realizację istotnych remontów drogowych w regionie.

19 lipca br. Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim otrzymał wsparcie finansowe do projektu  „Aktywni na rynku pracy w powiecie radzyńskim (I)". Inicjatywa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych w powiecie radzyńskim. Umowę zawarto w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lublinie w obecności: Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Wicestarosty Radzyńskiego Michała Zająca i Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Niny Marzec-Muniowskiej. 

Dzięki programowi rządowemu, zabytki w naszym powiecie odzyskają swoją dawną świetność. W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zostaną przeprowadzone prace renowacyjne na kościołach, kapliczkach oraz innych historycznych obiektach.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach zabytków. Piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Dbałość o zabytki to troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków będą przeznaczone na:

 • prace konserwatorskie,
 • restauratorskie,
 • roboty budowlane.

Poniżej prezentujemy projekty, na które Powiat Radzyński uzyskał środki na renowacje:

 1. Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich dotyczących remontu strefy cokołowej elewacji frontowej w Kościele Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim - 490 000,00 zł
 2. Remont kapliczki przydrożnej w Lichtach - 25 050,90 zł
 3. Renowacja prezbiterium i dwóch zakrystii Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Komarówce Podlaskiej - 490 000,00
 4. Remont kapliczki Matki Boskiej przy Kościele Św. Stanisława BM w Czemiernikach - 216 881,43

Razem: 1 221 932,33

Oto lista projektów, na które samorządy z terenu powiatu radzyńskiego otrzymały fundusze na renowacje:

 • Miasto Radzyń Podlaski - Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich oraz dokumentacji projektowej dotyczącej odtworzenia kompozycji wnętrz w zakresie posadzki kościoła - 800 000,00 zł
 • Gmina Komarówka Podlaska - Ochrona zabytkowych obiektów sakralnych na terenie Gminy Komarówka Podlaska - 978 040,00 zł
 • Gmina Borki - Wykonanie wieloetapowego projektu wielobranżowego remontu, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w Woli Osowińskiej - 749 700,00 zł
 • Gmina Borki - Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ocieplenia stropu oraz odwodnienia w Kościele Wniebowzięcia NMP w Woli Osowińskiej w oparciu o zlecony projekt - 230 300,00 zł
 • Gmina Czemierniki - Rewitalizacja drewnianego kościoła na cmentarzu przy Parafii p.w. św. Stanisława BM w Czemiernikach - 908 460,00 zł
 • Gmina Radzyń Podlaski - Konserwacja i restauracja kaplicy p.w. Św. Antoniego, kapliczek bocznych oraz kapliczki drewnianej - 800 000,00 zł
 • Gmina Radzyń Podlaski - Konserwacja i restauracja kapliczek przydrożnych na terenie Gminy Radzyń Podlaski - 199 920,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Prace konserwatorskie w kościele parafialnym pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Polskowoli - 240 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Konserwacja i renowacja ołtarza głównego w kościele parafialnym pw. Św. Filipa Neri w Kąkolewnicy - 450 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem odwodnienia dachu w kościele parafialnym pw. Św. Antoniego Padewskiego w Turowie - 310 000,00 zł
 • Gmina Kąkolewnica - Wymiana zadaszenia pomnika wraz z zagospodarowaniem miejsca pamięci „Uroczysko Baran” w Kąkolewnicy - 170 000,00 zł
 • Gmina Ulan-Majorat - Remont dachu kościoła pw Św. Małgorzaty P.M. w Ulanie-Majoracie - 1 000 000,00 zł
 • Gmina Wohyń -  Remont, konserwacja i restauracja obiektów kościelnych na terenie Gminy Wohyń 970 200,00 zł

Wszystkie projekty łącznie osiągają dotacje w kwocie: 9 028 552,33 zł.

Wyrażamy ogromną wdzięczność Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz rządowi za nieocenione wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy na rzecz naszych samorządowych projektów związanych z ochroną i rewitalizacją zabytków.

Informacja

Dziś (12.07) obchodzimy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, który jest świętem państwowym upamiętniającym ofiary niemieckiej okupacji na polskiej wsi podczas II wojny światowej. Z tej okazji przedstawiciele Władz Powiatu Radzyńskiego złożyli hołd mieszkańcom Tchórzewa, którzy zostali zamordowani przez Niemców w odwecie za współpracę z ruchem oporu.

6 października 1942 roku w Tchórzewie miała miejsce masakra, w której zginęły 24 osoby. Wśród zabitych były dzieci, kobiety i starcy. Większość z nich należała do rodziny Guzów oraz Pszkitów, którzy byli aktywni w konspiracji.

10 lipca 2023 roku punkt 12:00 w Stoczku uroczyście oddano do użytku drogę powiatową nr 1250L.

Realizacja tej inwestycji była możliwa dzięki znacznemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 1 758 226 zł oraz dzięki harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Gminą Czemierniki. Łączny koszt przebudowy wyniósł 2 763 204 zł, długość przebudowanego odcinka to 1589 mb. Samorządy finansowały pozostałą część kwoty po połowie. Udział finansowy Powiatu Radzyńskiego w przedmiotowej inwestycji wyniósł 520 488 zł. Udział Gminy Czemierniki to kwota 502 488 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

Najczęściej czytane

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierw…

22 Kwi 2024 Powiat wspiera

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu