Wiadomości ze Starostwa (304)

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

składamy wszystkim pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim najserdeczniejsze życzenia i dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie oraz skuteczne działania na rzecz mieszkańców.

Życzymy Państwu, aby praca, którą wykonujecie, dawała jak najwięcej radości i zadowolenia, aby zawsze była powodem do satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku i niosła za sobą szacunek i uznanie.

- Uczelnia otwiera swoje podwoje dla studentów z Radzynia Podlaskiego, gdzie tworzy filię i powraca do swoich historycznych korzeni – znowu jest Akademią Bialską - poinformował o tym podczas piątkowej wizyty (21.01) w murach Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. W spotkaniu oprócz Ministra uczestniczyli również: senator Grzegorz Bierecki, poseł Dariusz Stefaniuk, starosta radzyński Szczepan Niebrzegowski, dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w  Radzyniu Podlaskim Grażyna Dzida oraz władze uczelni na czele z rektorem profesorem Jerzym Nitychorukiem.

– Uczelnia nasza staje się ośrodkiem o poważnym znaczeniu regionalnym, wychodzimy poza Białą Podlaską do okolicznych miejscowości, do Radzynia to ogromny impuls do rozwoju za co pragnę podziękować władzom uczelni i panu ministrowi – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

Minister Czarnek przypomniał, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka praca lokalnych parlamentarzystów Grzegorza Biereckiego i Dariusza Stefaniuka, który jeszcze jako prezydent Białej Podlaskiej starał się o podniesienie rangi naszej uczelni.

W 159. Rocznica Powstania Styczniowego Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim Ewą Grodzką oraz Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego I LO, uczniem klasy 3F (profil matematyczno-informatyczno-fizycznym) Igorem Kamelą złożyli wiązankę kwiatów pod krzyżem przy ul. Powstańców Styczniowych, na miejscu stracenia polskich patriotów. 

Cześć i Chwała Bohaterom!

Prezentujemy Państwu rozkłady jazdy na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej, których organizatorem jest Powiat Radzyński. Przewozy na tych trasach są współfinansowane z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Autobusy na tych liniach kursować będą w roku 2022, w dni nauki szkolnej.

Przewoźnik obsługujący linie użyteczności publicznej honoruje przysługujące podróżnym ustawowe ulgi.

21 grudnia br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych sprawdzali osobiście postęp prac drogowych na odcinkach: Marynin - Branica – Wohyń, Radzyń Podlaski - Zabiele - Paszki do drogi krajowej nr 19 oraz Białka - Płudy - Główne.

Zaawansowanie robót na odcinku drogi: Marynin – Branica – Wohyń wynosi 61 procent. Wykonane prace są zgodne z harmonogramem.

Na drodze Zabiele – Paszki – droga krajowa 19 mieszkańcy Paszk mogą już jeździć po nowej nawierzchni do drogi krajowej. Prace zostały przeniesione do Zabiela. Zaawansowanie robót wynosi 67 procent.

Prawie 80 procent zaawansowania prac drogowych zobaczymy na odcinku Białka – Płudy – Główne. Większość robót ziemnych oraz nawierzchni drogowych jest na końcowym etapie. Pozostają jeszcze chodniki, odwodnienia i przepusty.

Dzisiaj, po ponad trzyletniej przerwie Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim wznowiło wydawanie Informatora Powiatowego.

Najnowsze wydanie, nr 1 (7) z 13 grudnia 2021 r., będzie nieodpłatnie dystrybuowane w sklepach oraz urzędach gmin na terenie całego powiatu radzyńskiego. Przeczytamy w nim m.in.: o 63 milionach, jakie trafiły do Powiatu Radzyńskiego w ramach Polskiego Ładu, ofensywie drogowej na terenie powiatu, Narodowym Święcie Niepodległości, uroczystości pochówku dzieci utraconych, uhonorowaniu przez powiat mistrza olimpijskiego Dariusza Kowaluka, odsłonięciu muralu na budynku dawnego aresztu Gestapo i UB w Radzyniu, dynamicznym rozwoju radzyńskiego szpitala i przekazaniu nowego ambulansu, elektryfikacji linii kolejowej Łuków-Lublin, dożynkach powiatowo-gminnych 2021 oraz wiele innych ciekawych artykułów z życia powiatu radzyńskiego.

Arti Sentemo to muzycy, którzy rozwijają się solistycznie oraz kameralnie. We wrześniu członkowie orkiestry (Justyna Czuryło i Jakub Stefaniak) stworzyli duet i po 3 miesiącach wspólnego muzykowania zdobyli 1 nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w Belgradzie.

Młodzi artyści wystąpią w duecie podczas IX Noworocznej Gali Akordeonowej.

Gratulujemy!

Duet z Arti Sntemo

Konsultacje odbywały się w terminie od dnia 22 października 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. w formie pisemnej. W tym czasie każdy mieszkaniec i interesariusz mógł przesłać (za pośrednictwem formularza do zgłaszania uwag dostępnego na stronach internetowych lub w formie papierowej) swoje uwagi do dokumentu. 
W dniu 15.11.2021 r., w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski, odbyło się spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców i wszystkich interesariuszy Obszaru Funkcjonalnego. 

Zobacz: Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035

Mikołaj w Starostwie!

6 grudnia br. w progi Starostwa Powiatowego wkroczył Święty Mikołaj.

Do urzędu przybył z misją obdarowania radością i słodkim upominkiem pracujących tam urzędników. Swoją podróż rozpoczął od gabinetów Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego i Wicestarosty Michała Zająca. Później skrupulatnie zajrzał do każdego pokoju w urzędzie.

Najczęściej czytane

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę Borki – Bełcząc

PRD Lubartów S.A. przebuduje drogę …

31 Mar 2023 Wiadomości ze Starostwa

Festiwal Polska od Kuchni - trwają zapisy do konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Festiwal Polska od Kuchni - trwają …

30 Mar 2023 Powiat wspiera

Zaproszenie do udziału w Programie Opieka wytchnieniowa – przedłużona rekrutacja!

Zaproszenie do udziału w Programie …

30 Mar 2023 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu