Inwestycje finansowane z RFRD

Inwestycje finansowane z RFRD

1 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim zostały zawarte trzy umowy z firmami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przebudowy dróg powiatowych: Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki Duże – Paszki Małe, Marynin – Wohyń oraz Białka – Płudy – Główne.

Zarząd Powiatu reprezentowali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Blicharza. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk oraz Witold Korulczyk.

7 maja 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Symboliczny czek opiewa na całkowitą kwotę dofinansowania: 31 543 674,40 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryją 70 % wartości inwestycji.
Na wkład Beneficjenta składają się po 50 % fundusze Powiatu Radzyńskiego a także wsparcie Miasta Radzyń Podlaski oraz Gmin Radzyń Podlaski i Wohyń na drogi położone na ich terenie.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyznał kolejne pieniądze na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kolejne duże dotacje pozwolą wykonać inwestycje jakie zostały zaplanowane przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego. Nasz samorząd otrzyma wsparcie w kwocie ponad 31,5 mln złotych! Jest to 70% dofinansowania do planowanych inwestycji drogowych.

Dzięki tej dotacji zostaną przebudowane następujące odcinki:

  • Droga powiatowa nr 1227L na odcinku Marynin – Branica - Wohyń
  • Droga powiatowa nr 1208L Białka – Płudy – Główne
  • Droga powiatowa nr 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 przez Radzyń Podl. - Zabiele – Paszki aż do drogi krajowej nr 19.

Najczęściej czytane

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Radzyńskiego – jednogłośnie za!

Wotum zaufania i absolutorium dla Z…

28 Cze 2022 Wiadomości ze Starostwa

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2022

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicz…

28 Cze 2022 Powiat wspiera

Międzynarodowy Dzień Inwalidów Powiatu Radzyńskiego 2022

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu