Inwestycje finansowane z RFRD

Inwestycje finansowane z RFRD

1 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim zostały zawarte trzy umowy z firmami, których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przebudowy dróg powiatowych: Radzyń Podlaski – Zabiele – Paszki Duże – Paszki Małe, Marynin – Wohyń oraz Białka – Płudy – Główne.

Zarząd Powiatu reprezentowali: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Marka Blicharza. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. W wydarzeniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Mirosław Kułak oraz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk oraz Witold Korulczyk.

7 maja 2021 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski podpisał umowę na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Symboliczny czek opiewa na całkowitą kwotę dofinansowania: 31 543 674,40 zł.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pokryją 70 % wartości inwestycji.
Na wkład Beneficjenta składają się po 50 % fundusze Powiatu Radzyńskiego a także wsparcie Miasta Radzyń Podlaski oraz Gmin Radzyń Podlaski i Wohyń na drogi położone na ich terenie.

Jeszcze w tym roku rozpoczną się roboty drogowe dofinansowanych inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1208L od drogi krajowej nr 19 Białka-Płudy-Główne od km 0+000 do km 9+285 - łączny koszt to ponad 16,5 mln zł.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1227L na odcinku Marynin-Wohyń od km 0+081 do km 10+966 - łączny koszt to prawie 17,5 mln zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L na odcinku od drogi krajowej nr 63 – Zabiele – Paszki – do drogi krajowej nr 19 - łączny koszt to ponad 11 mln zł.

 Fot. Zasoby LUW 

Najczęściej czytane

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dzień Edukacji Narodowej 2021

15 Paź 2021 Wiadomości ze Starostwa

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsul…

15 Paź 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu