Ogłoszenia/Komunikaty (243)

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2021 r. dokonał wyboru ofert po przeprowadzeniu otwartych konkursów ofert oraz przyznał dotacje na realizację w 2021 roku zadań publicznych  w zakresie:

Do konkursu w zakresie promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych ogłoszonego uchwałą Nr 23/21 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 11 marca 2021 r. nie złożono ofert.

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów. Obecna sytuacja w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dlatego od 27 marca obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa. Ich celem jest ograniczenie do minimum kontaktów społecznych. Dotyczy to także pracy administracji publicznej, w tym samorządowych urzędów i jednostek organizacyjnych. W tych podmiotach wszyscy pracownicy, którzy nie muszą wykonywać pracy stacjonarnie, co najmniej do 9 kwietnia powinni pracować zdalnie.

Przypominamy, że rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.) nałożono na kierowników urzędów samorządowych oraz innych samorządowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania publiczne obowiązek polecenia pracownikom wykonywania pracy zdalnej. Do decyzji kierownika danej jednostki lub urzędu pozostawiono, które zadania będą wykonywane stacjonarnie. Może on wyłączyć z zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej (§ 22 rozporządzenia).

Walka z koronawirusem nadal trwa, dlatego bądź odpowiedzialny:

 

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) Zarząd Powiatu Radzyńskiego zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji zdrowia.

Zarząd Powiatu Radzyńskiego OGŁASZA otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadań w zakresie:

Drogie Panie,

Z okazji Międzynarodowego Święta Kobiet chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo uśmiechu, zdrowia, realizacji zamierzonych planów oraz pogody ducha.

Pamiętajcie, że dla nas jesteście ważne każdego dnia.

Wszystkiego najlepszego! 

Specjalne wyjazdowe punkty szczepień dotrą do pacjentów którzy, ze względu na stan zdrowia, nie mogą przyjąć szczepionki w punkcie stacjonarnym. W naszym regionie 10 dodatkowych punktów uzupełni sieć populacyjnych punktów szczepień, które zadeklarowały możliwość podania preparatu również w domu pacjenta.

Wyjazdowe punkty szczepień są dodatkowym wsparciem dla populacyjnych punktów, które zgłaszając się do Narodowego Programu Szczepień, potwierdziły, że są gotowe do mobilnego szczepienia pacjentów w domach.

Przewodniczący Rady Powiatu zaprasza Mieszkańców na posiedzenie XXXI sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, które odbędzie się w trybie zdalnym, 25 lutego 2021 r. o godzinie 9.00. Transmisja na żywo odbędzie się na kanale YouTube Powiatu Radzyńskiego.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

Najczęściej czytane

Majowie bez końca świata

Majowie bez końca świata

16 Kwi 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu