Ogłoszenia/Komunikaty (299)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce GRYPA - informacje zostały zamieszczone materiały dotyczące realizacji szczepień przeciw grypie na sezon 2021/2022.

Do skorzystania z dobrowolnej bezpłatnej szczepionki przeciw grypie zostały uprawnione osoby wymienione w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 (Dz. U. poz. 1581 z późn. zm.).

Lista punktów szczepień będzie aktualizowana na stronie pacjent.gov.pl https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

W środę, 29 września nadarzy się kolejna okazja do tego, aby zaszczepić się w ramach akcji informacyjno-edukacyjnej #ZadbajOZdrowie.

Tego dnia na terenie gminy Czemierniki zostanie uruchomiony mobilny punkt szczepień (szczepieniobus), w którym wszyscy zainteresowani będą mogli zaszczepić się jednodawkowym preparatem Johnson&Johnson, bez wcześniejszego umawiania się czy zapisywania na konkretną godzinę. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Punkt będzie funkcjonował od godziny 9 do 16 przy budynku OSP w Czemiernikach.

Informujemy, że w związku z przystąpieniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej do programu realizacji szczepień ochronnych przeciwko grypie w sezonie 2021/2022 istnieje możliwość zapisu na szczepienie przeciw grypie - BEZPŁATNĄ szczepionką, pozyskaną z Agencji Rezerw Strategicznych, wszystkich grup wymienionych w załączonym piśmie.

Szanowni Państwo, 

w związku z trwającym stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwracam się z apelem i prośbą do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów oraz poddanie się szczepieniu przeciw COVID-19. Od naszej wspólnej odpowiedzialności i zachowania dyscypliny społecznej zależy to, jak szybko powstrzymamy dynamikę rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2021 roku okres obowiązywania dotychczasowych obostrzeń został wydłużony do 30 września br. W związku z tym, na terenie całego kraju niezmiennie obowiązuje nakaz zachowania dystansu społecznego, dezynfekcji rąk oraz zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki w przestrzeniach zamkniętych, w miejscach publicznych. Apeluję o przestrzeganie obostrzeń w tym zakresie zwłaszcza przez organizatorów różnego rodzaju wydarzeń, a także w kontekście funkcjonowania zakładów pracy i budynków użyteczności publicznej.

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 ze zm.): zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

W związku z powyższym przewoźnik drogowy nie może posiadać jednocześnie zarówno

  • wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, jak też
  • wypisów z licencji wspólnotowej

na te same pojazdy, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu Radzyńskiego publikuje uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego - oferent: Radzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Radzyniu Podlaskim.

Treść oferty

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko..."
                                                                Ks. J. Twardowski

Śp. Ireneusz Antol

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ireneusza Antola

Radnego Rady Powiatu IV kadencji 2010-14 oraz Społecznika.

Rodzinie oraz Bliskim Zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Zarząd Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim ogłosił pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Skoda Octavia z 2011 roku.

Cena wywoławcza wynosi 10 000,00 zł. Oferty można składać do 17 września 2021 roku do godz. 10.00 Więcej informacji znajduje się na stronie Zarządu Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim https://zdpradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=78&p1=szczegoly&p2=1671306

Najczęściej czytane

Spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II
Informacja Wicestarosty dotycząca szczepień przeciw grypie

Informacja Wicestarosty dotycząca s…

27 Wrz 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Szczepieniobus w Powiecie Radzyńskim

Szczepieniobus w Powiecie Radzyński…

27 Wrz 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu