Ogłoszenia/Komunikaty (342)

Ze względu na sytuację epidemiczną (SARS CoV-2) Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim od 1 lutego do odwołania będą świadczone tylko za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, poczta elektroniczna lub komunikator internetowy)

KONTAKT do osób dyżurujących w lutym 2022 r.

ZARZĄD POWIATU RADZYŃSKIEGO
OGŁASZA
otwarte konkursy ofert na realizację  w  2022  r. zadań  w  zakresie:

Zarząd Powiatu Radzyńskiego, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 do zgłaszania kandydatów  na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Radzyński.

W celu zgłoszenia kandydata należy do 7 lutego 2022 r. złożyć w Starostwie Powiatowym Pl. I. Potockiego 1 wypełniony „Formularz zgłoszeniowy kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Powiat Radzyński”, który jest do pobrania na stronie internetowej powiatradzyński.pl w zakładce „NGO”.

Konsultacje projektu uchwały  Rady  Powiatu Radzyńskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Powiat Radzyński

Zarząd Powiatu Radzyńskiego na posiedzeniu  w dniu 24.01.2022 r., działając na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz związku z uchwałą Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim nr XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały  Rady  Powiatu Radzyńskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Powiat Radzyński.

  1. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 24.01.2022 r. do 07.02.2022 r.
  2. Konsultacje przeprowadza się z działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii na piśmie za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

 

Projekt uchwały  Rady  Powiatu Radzyńskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu przez Powiat Radzyński (plik .pdf)

Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbędzie się 27 stycznia 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

Od początku roku 2022 mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego mogą korzystać z całodobowej apteki.

Przypominamy, że podczas sesji Rady Powiatu Radzyńskiego 30 listopada 2021 roku radni podjęli uchwałę w sprawie nocnych i świątecznych dyżurów, które od 3 stycznia br. pełni wyłącznie Apteka Centrum, zlokalizowana przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, przy ulicy Wisznickiej 111.

Jest to pozytywny skutek podpisanego porozumienia między SP ZOZ, a apteką.

Dzięki temu osoby potrzebujące medykamentów w późnych porach nocnych nie będą musiały błądzić po mieście w poszukiwaniu czynnej apteki.

Informujemy, że na drogach wojewódzkich nr 813 od Kwasówki do Parczewa i od Parczewa do Jam,  nr 814 na odcinku Radzyń Podlaski – Żminne, nr 815 od Wincentowa do Parczewa i od Parczewa do drogi krajowej nr 63 oraz nr 819 od Parczewa do Sosnowicy z powodu mżawki, lekki opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, przy temperaturze która waha się od -2 do +2,5 stopnia Celsjusza, może występować gołoledź. Na drogi wojewódzkie został zadysponowany cały dostępny w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Parczewie sprzęt do Zimowego Utrzymania Dróg.

Trudna sytuacja na tych drogach może potrwać jeszcze około 2 godziny.

Kamil Jakubowski, Rzecznik Prasowy ZDW w Lublinie

Szanowni Interesanci, informujemy, że 7 stycznia 2022 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

Podstawa prawna: art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)

Najczęściej czytane

Od 1 lutego pomoc prawna zdalnie

Od 1 lutego pomoc prawna zdalnie

26 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Otwarte konkursy ofert na realizację  w  2022  r. zadań publicznych

Otwarte konkursy ofert na realizacj…

25 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej

Zaproszenie do zgłaszania kandydató…

25 Sty 2022 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu