Ogłoszenia/Komunikaty (525)

W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz firmy Multiconsult Polska, zapraszamy Państwa na serię spotkań konsultacyjnych dotyczących ważnego projektu infrastrukturalnego dla naszego regionu - „Elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków - Lublin”. Ten projekt jest częścią Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej +, który ma być realizowany do roku 2029.

Podczas spotkań omówione zostaną kluczowe założenia projektu oraz jego obecny stan realizacji. Jest to doskonała okazja, aby dowiedzieć się więcej o planowanych działaniach oraz podzielić się swoimi pytaniami i uwagami.

Spotkania odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

- 22 stycznia 2024 r., godzina 17:00 – Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12

- 23 stycznia 2024 r., godzina 17:00 – Urząd Gminy Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32

- 25 stycznia 2024 r., godzina 16:00 – Urząd Miejski w Parczewie, ul. Warszawska 24

Szanowni Interesanci, informujemy, że 2 stycznia 2024 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim w zamian za święto przypadające w sobotę dnia 6 stycznia 2024 roku.

Podstawa prawna: art. 129 § 1 i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465)

18 grudnia 2023 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radzynia Podlaskiego na lata 2021-2027.

Przeprowadzone konsultacje pozwoliły na identyfikację potrzeb i oczekiwań interesariuszy w zakresie współpracy samorządów tworzących Miejski Obszar Funkcjonalny Radzynia Podlaskiego oraz zapewnienie udziału mieszkańców w planowaniu niniejszego procesu na etapie opracowania Strategii ZIT MOF.

Działania informacyjne podejmowane w celu promowania procesu konsultacji społecznych miały na celu zaznajomienie mieszkańców z tematyką Strategii ZIT MOF oraz możliwości ich udziału w realizowanych działaniach. Konsultacje społeczne zostały ogłoszone Zarządzeniem Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski – Lidera Porozumienia ZIT MOF. Informacje o prowadzonym procesie zostały opublikowane na stronach internetowych wszystkich Partnerów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od 1 stycznia 2024 obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu przestanie funkcjonować. Zacznie obowiązywać rejestracja pojazdów, którą trzeba będzie wykonać w ciągu 30 dni. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami rejestracji pojazdu  będą  musieli dokonać w ciągu  90 dni.  Obowiązek zgłoszenia sprzedaży pozostanie bez zmian. Mamy na to 30 dni, a opóźnienie będzie kosztować  250 zł.

W przypadku niedotrzymania terminu na złożenie wniosku
o rejestrację pojazdu:

-  zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii
     Europejskiej,

- sprowadzonego z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii
   Europejskiej,

  będzie trzeba zapłacić karę.

Prawo, które wejdzie w życie od 1 stycznia,  przewiduje 500 zł kary za niedotrzymanie terminu 30 dni. Jeśli nie zdążymy tego zrobić przez 180 dni,  zapłacimy 1000 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami  zapłacą karę w wysokości:

-  1000 zł,  jeśli przekroczą 90 dni,

- 2000 zł,  jeśli przekroczą 180 dni.

Gminy, powiaty i województwa mogą już zgłaszać się do udziału w siódmej edycji Konkursu „Zdrowy Samorząd”. Jego uroczyste rozstrzygnięcie będzie wydarzeniem towarzyszącym IX Kongresowi Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress), który odbędzie się 7-8 marca 2024 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Nagrodzone zostaną samorządy, które najlepiej dbają o profilaktykę i edukację zdrowotną mieszkańców. Celem Konkursu "Zdrowy Samorząd" jest nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego wszystkich poziomów (gmin, powiatów i województw), które w sposób najbardziej skuteczny realizują zadania związane z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną i profilaktyką wybranych schorzeń i/lub ich czynników ryzyka.

Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbędzie się 28 listopada 2023 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

 

Województwo Lubelskie corocznie honoruje Osoby, Instytucje i Firmy, które mają niekwestionowane osiągnięcia i zasługi w kreowaniu dobrego wizerunku regionu w kraju i za granicą. Prestiżowe tytuły i statuetki przyznawane są od 1999 roku, a obecnie trwa nabór zgłoszeń do XXV edycji konkursu.

Najczęściej czytane

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na Prezydenckich Obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Starosta Radzyński Szczepan Niebrze…

27 Maj 2024 Wiadomości ze Starostwa

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

Dzień Samorządu Terytorialnego 2024

27 Maj 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

26 Maj 2024 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu