BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

14 sierpień 2020

Ogłoszenia/Komunikaty (189)

Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbędzie się 24 kwietnia 2020 o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

Od dziś (16 kwietnia br). zostaje wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. To może być chustka, szalik czy materiałowa maseczka.

Maseczki wielorazowe, aby zachować ich sterylność,  powinniśmy prać regularnie w wysokiej temperaturze, co najmniej 60 °C.

Poniżej prezentujemy instrukcję prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki:

Źródło: https://gis.gov.pl/aktualnosci/obowiazek-zakrywania-ust-i-nosa-w-przestrzeni-publicznej/

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim informuję, że pracodawcy którzy złożyli wniosek o udzielenie niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zobowiązani są do niezwłocznego uzupełnienia złożonych wniosków o Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Starosta Radzyński informuje, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 i 284), za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

Podstawa prawna - art. 15j zmienionej ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 374).

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego w sprawie pandemii COVID-19 w Powiecie Radzyńskim.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wydział Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie z Art. 31 i. 1 Rozdziału 2a "Administracyjne Kary Pieniężne" ww. Ustawy:

  • wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  • art. 140 mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin informujemy, iż z dniem 30 marca 2020 roku do odwołania ulegają zmianie zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

W sprawach pilnych dotyczących rejestracji pojazdów i odbioru stałego dowodu rejestracyjnego obsługiwani będą wyłącznie interesanci, którzy złożą dokumenty w zamkniętych kopertach do specjalnych pojemników w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim ul. Pl. Potockiego 1 (w godz. 7:30 – 15:30).
W miejscu tym będą dostępne koperty i materiały biurowe.

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


WYSOKOŚĆ OFEROWANEGO WSPARCIA I ZASADY SPŁATY

  • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł. Pożyczka udzielana jest jednorazowo.
  • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
  • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
  • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
  • Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia albo nie złoży wniosku o umorzenie – ma obowiązek spłaty pożyczki.

Najczęściej czytane

Zapraszamy na 25. Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Autorską „Oranżeria 2020”

Zapraszamy na 25. Ogólnopolskie Spo…

12 Sie 2020 Powiat wspiera

Ważne informacje dla podmiotów korzystających z Tarczy 4.0

Ważne informacje dla podmiotów korz…

06 Sie 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Sprzedaj swój produkt regionalny lub kupuj od sąsiada - polskiebazarek.pl

Sprzedaj swój produkt regionalny lu…

03 Sie 2020 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu