Oświata (119)

Trwa tworzenie sal wykładowych w ZSP

Przyszli studenci radzyńskiej filii Akademii Bialskiej oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będą mieli okazję uczyć się w profesjonalnej pracowni chemicznej, przygotowanej pod kątem nauki praktycznej.

14 lipca br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i przy asyście Dyrektor ZSP Grażyny Dzidy przyglądali się zaawansowaniu przedsięwzięcia przy tworzonej pracowni. Włodarz Powiatu Radzyńskiego wyraził zadowolenie z jakości wykonanych prac oraz oznajmił, że cieszy się z warunków, w jakich uczniowie radzyńskiej szkoły będą mogli odbywać zajęcia chemii.

Poznajmy Prymusów roku 2022

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski postanowił przyznać wyróżnienia w formie statuetki „Prymus” oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł trzem uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich wybitne osiągniecia w nauce.

Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzorowe oceny z zachowania i wysoką średnią ocen za rok szkolny 2021/2022, zostali laureatami lub finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, swoimi osiągnięciami promowali szkołę i powiat w regionie, województwie i kraju, a także wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz działalnością w pracy charytatywnej.

24 czerwca br. skończył się rok szkolny 2021/22. Uczniowie polskich szkół mają upragnione wakacje.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.

W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele Polsko-Greckiej Izby Handlowej z Warszawy - Zofia Michalska i Kamil Hermanowski, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego na czele ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, a także radni powiatowi.

Na spotkaniu została przedstawiona realizacja programów i projektów, które wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. – Dzisiaj przychodzi ten czas, w którym niektóre projekty się kończą lub zostały zakończone. Pewne projekty realizowaliśmy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim oraz Polsko-Grecką Izbą Handlową i chcielibyśmy wobec tego, jako naszym partnerom przedstawić efekty naszej wspólnej pracy – mówiła Dyrektor szkoły, Grażyna Dzida.

W 2022 r. pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a Ministrem Edukacji i Nauki zostało podpisane porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”.

Powiat Radzyński realizuje zadanie w zakresie: zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego – zadanie 2.4 „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”. Zarządzeniem Starosty Radzyńskiego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego będzie pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

22 kwietnia 2022 r., odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Procesie Inwestycyjno – Budowlanym. W konkursie wzięło udział 553 uczniów z 34 szkół z 11 województw. Do etapu ogólnopolskiego awansowało 22 uczniów.

Województwo lubelskie reprezentowały Anna Sobieszek i Amelia Chmielewska z Technikum Budowlanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Zadaniem uczestników olimpiady było udzielenie odpowiedzi na pytania testowe – 50 pytań jednokrotnego wyboru, w tym 35 z ustawy – Prawo budowlane, 10 z zagadnień dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 5 z zakresu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powiat Radzyński po raz kolejny uzyskał dofinansowanie w wysokości 90 486,40 w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’. Całkowita wartość wycieczek to 113 108,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Projekt ma również wspomóc realizację podstaw programowych i urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Powiat Radzyński otrzymał w 2022 r. wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację Priorytetu 3 programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych, elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i na realizację działań promujących czytelnictwo.

Środki finansowe w ramach dotacji otrzymały dwie szkoły:

  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim (3 000,00 zł),
  • Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim (12 000,00 zł).

21 – 22 maja 2022 roku w Warszawie odbył się krajowy finał Międzynarodowego Konkursu Young Car Mechanic. Adrian Maliszewski, uczeń 4 klasy technikum pojazdów samochodowych, zajął w nim III miejsce. W etapie finałowym musiał wykonać dziesięć zadań praktycznych przygotowanych przez organizatora konkursu firmę Inter Cars i jej partnerów: ZF Aftermarket, Schaeffler, Elring, Valeo, Shell Helix, Mann Hummel Filter, Meyle, Bosch, Febi, Continental.

Stopień trudności był bardzo zróżnicowany. Wykonanie zadań wymagało od uczestników specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności w posługiwaniu się odpowiednimi narzędziami i przyrządami. Adrian to prawdziwy pasjonat motoryzacji, który swoje umiejętności z dziedziny techniki motoryzacyjnej doskonalił w szkole pod czujnym okiem nauczycieli przedmiotów samochodowych. Dzięki temu wymiana napędu rozrządu i zawansowana diagnostyka komputerowa nie stanowiły dla niego żadnego problemu. 

Uroczystą wieczornicą Społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych oraz parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim 29 maja br. po raz 14. wspólnie uczciły rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Podczas spotkania wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursie „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”, kustosz Sanktuarium MBNP ks. prał. Roman Wiszniewski otrzymał Krzyż św. Jana Pawła II.

W uroczystości wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Dyrektor Oddziału w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec, Proboszcz parafii Trójcy Świętej ks. Krzysztof Pawelec, przedstawiciele władz samorządowych Miasta Radzyń Podlaski z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Starostwa – z Wicestarostą Michałem Zającem i Przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem oraz Gminy Radzyń z Wójtem Wiesławem Mazurkiem, Wicewójt Anną Grochołą i Przewodniczącą Rady Gminy Barbarą Palicą, a także dyrektorzy szkół, zakładów pracy oraz mieszkańcy Radzynia.

Najczęściej czytane

Ukraińskie spotkanie w Radzyniu

Ukraińskie spotkanie w Radzyniu

12 Sie 2022 Powiat wspiera

Piknik Integracyjny Ósmego Koloru Tęczy

Piknik Integracyjny Ósmego Koloru T…

11 Sie 2022 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu