Oświata (181)

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski na podstawie Zarządzenia nr 17/19 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia wyróżnienia Starosty Radzyńskiego „Prymus” dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, postanowił przyznać wyróżnienia w formie statuetki oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł (tysiąca złotych) uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich szczególne osiągnięcia w nauce. Wydarzenie odbyło się 29 czerwca br. podczas sesji Rady Powiatu Radzyńskiego.

Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzorowe oceny z zachowania, wysoką średnią ocen za rok szkolny 2022/2023, zostali laureatami lub finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, swoimi osiągnięciami promowali szkołę i powiat w regionie, województwie i kraju, a także wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska lokalnego.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 miało miejsce 23 czerwca 2023. Uczniowie odebrali świadectwa, nagrody i dyplomy za osiągnięcia naukowe. Były uściski, wzruszenia i pożegnania.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim Dyrektor Ewa Grodzka przywitała uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych gości w osobach: Wicewojewody Lubelskiego Roberta Gmitruczuka, Przewodniczącego Rady Powiatu Radzyńskiego Roberta Mazurka oraz ks. Arkadiusza Markowskiego, który wraz z dniem 30 czerwca br. opuszcza parafię pw. Trójcy Świętej.

Konferencja podsumowująca wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

12 czerwca 2023 roku uczniowie Technikum w ZSP w Radzyniu Podl. wraz z dyrektorem szkoły dr Grażyną Dzidą oraz nauczycielką Moniką Kitlińską uczestniczyli w konferencji podsumowującej wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”, która odbyła się w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Wśród nagrodzonych znalazło się osiemnastu uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Jedenastu z nich uzyskało tytuł laureata, a siedmiu finalisty. Głównym organizatorem Olimpiady jest Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli z siedzibą w Lublinie działające we współpracy z Politechniką Lubelską oraz Zespołem Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

W nawiązaniu do ogłoszonego otwartego naboru partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach naboru: 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytet X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 o nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, informujemy, że w wyniku dokonanego wyboru ofert na realizację ww. działania jako partnera wybrano Fundację Synergium, ul. Ignacego Daszyńskiego 19/76, 20-250 Lublin.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim odbyły się uroczyste Obchody Dnia Otwartego Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Wydarzenie, które miało miejsce 10 maja br., było wyjątkową okazją, aby pokazać, że każdy ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz edukacyjnym. W trakcie wydarzenia dyrekcja SOSW uhonorowała samorządy z terenu powiatu radzyńskiego statuetkami dla „miejsc przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami”.

Gala talentów, która odbyła się w trakcie wydarzenia, była doskonałą okazją do zaprezentowania umiejętności uczniów. Na scenie nie zabrakło również asystujących im rodziców. Wszyscy uczestnicy wykazali się nie tylko wspaniałymi zdolnościami artystycznymi, ale również odwagą i determinacją, które są niezbędne w pokonywaniu trudności związanych z niepełnosprawnością.

15 maja startuje nabór do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024. Uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie do szkoły do 23 czerwca. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 18 lipca, zaś w sierpniu odbędzie rekrutacja uzupełniająca.

Tegoroczna rekrutacja, podobnie jak w latach poprzednich, do czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Radzyński na rok szkolny 2023/2024 będzie prowadzona
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą tradycyjną.

Uczniowie Technikum pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II zakwalifikowali się do finałowej dziesiątki Ogólnopolskiego Konkursu Auto Fachman.

Karol Skowron i Kamil Tryc z klasy III technikum 9 maja br. zmierzą się z najlepszymi  uczniami z Polski w wielkim finale, który odbędzie się w Pszczynie. Uczniowie ZSP jako jedyni reprezentują województwo lubelskie w tegorocznej edycji Konkursu Auto Fachman.

Wielki sukces uczniów ZSP!

Dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim awansowało do etapu ogólnopolskiego Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”.

Dyrektor szkoły Grażyna Dzida nie kryje radości i dumy z uczniów oraz podkreśla wysokie kompetencje nauczycieli. Wszystkim laureatom etapu regionalnego oraz ich nauczycielom gratulujemy.

"Zawodowy strzał w dziesiątkę" w ZSP

21 kwietnia br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II odbył się Dzień Otwarty pod hasłem „Zawodowy strzał w dziesiątkę”. Była to świetna okazja dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych, by bliżej poznać szkołę, jej program nauczania, kadrę pedagogiczną i uczniów. Wydarzenie przyciągnęło rzeszę osób zainteresowanych edukacją w tej placówce.

Dzień otwarty w ZSP rozpoczął się o godzinie 10:00 rano. Uczniowie oraz nauczyciele przygotowali wiele atrakcji i ciekawych prezentacji, aby pokazać swoje kierunki kształcenia. Na wstępie, Dyrektor ZSP Grażyna Dzida powitała wszystkich gości i przedstawiła krótką prezentację dotyczącą profilu szkoły. W wydarzeniu uczestniczyli: Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Radzyński Michał Zając, Członek Zarządu Powiatu Radzyńskiego Jerzy Bednarczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej kpt. Dariusz Kielak, reprezentant 23. Lekkiego Batalionu Piechoty por. Piotr Kamiński, przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białej Podlaskiej mjr Ryszard Kowalczyk oraz Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej Beata Żurawska-Polkowska.

31 marca 2023 roku reprezentacja Zespółu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wzięła udział w 29. Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, który odbył się w Poznaniu podczas Targów Motoryzacyjnych „Motor Show”.

W klasyfikacji uczniów Technikum, I miejsce w Polsce zajął Mateusz Próchniewicz, uczeń 4 klasy.  IV miejsce zdobył Dawid Mikołajuk, także uczeń 4 klasy, zaś V miejsce – Kamil Tryc uczeń klasy 3. W klasyfikacji uczniów Branżowej Szkoły I stopnia, I miejsce wywalczył Łukasz Listosz, uczeń klasy 3. W klasyfikacji szkół, Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II zajął zaszczytne I miejsce i tytuł „Najlepszej szkoły w Polsce. Jest to ogromny sukces uczniów radzyńskiego ZSP, gdyż w konkursie rywalizowało prawie 500 uczniów z całego kraju. Na ten wynik zapracowali nie tylko zwycięzcy, ale cała reprezentacja naszej szkoły, którą tworzyli: Mateusz Mirończuk, Damian Jonczak, Michał Rożen, Karol Skowron, Piotr Gajownik i Kacper Werner.

Najczęściej czytane

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

XXX Ogólnopolskie Mistrzostwa Pierw…

22 Kwi 2024 Powiat wspiera

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu