Oświata (117)

12 stycznia 2022 r. została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpus”. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim reprezentowało 14 uczniów z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz czwartej klasy Technikum.

W olimpiadzie ogółem z całej Polski wzięło udział 564 uczestników z klasy trzeciej liceum i klasy czwartej technikum, 357 uczniów z klasy drugiej liceum oraz 437 z klasy pierwszej liceum. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II uzyskali bardzo dobre wyniki: Mateusz Kwoczko z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego zajął 5 miejsce w Polsce uzyskując tytuł laureata (opiekun Iwona Słowikowska) oraz Filip Korulczyk z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego również uzyskał tytuł laureata, zajmując 7 miejsce (opiekun Joanna Panasz). Olimpiada miała na celu zainteresowanie młodzieży językiem angielskim oraz poszerzenie wiedzy na temat kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Grażyna Dzida poinformowała o spektakularnych sukcesach uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury w dniach 2-5.02.2022 r. w Poznaniu odbył się Finał Centralny 50. edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia".

W kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich radzyńskie ZSP reprezentowało dwóch uczniów Mateusz Bocian i Piotr Niewęgłowski, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach okręgowych spośród uczniów szkół branżowych z całej Polski. Część praktyczna odbyła się 2 lutego br, natomiast zadanie praktyczne „wykonanie ściany trójwarstwowej” uczestnicy konkursu wykonywali przez kolejne dwa dni podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2022.

Powiat Radzyński w 2017 roku podpisał porozumienie z MEiN dotyczące realizacji zadań wynikających z ustawy „Za życiem” w zakresie utworzenia ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, zwanego OKRO. Zadaniem ośrodka było udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia  niepełnosprawnością ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia  do podjęcia nauki w szkole.

Zarządzeniem Starosty Radzyńskiego funkcję ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego pełnił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Z wielką radością informujemy, że uczennica Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej – Kaja Zakrzewska - została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu plastycznego Rzecznika Praw Dziecka 2021 w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Konkurs został ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Uczestnicy artystycznej rywalizacji musieli przesłać zdjęcia swoich prac plastycznych, które miały w czytelny i ciekawy sposób prezentować wiedzę o prawach dziecka. Zadanie nie było łatwe, ponieważ praca musiała być zarówno atrakcyjna plastycznie, jak i nieść przesłanie merytoryczne.

"Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia".

Zachęcamy do udziału w konkursie poetyckim pod patronatem Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Radzynia Podlaskiego oraz Wójta Gminy Radzyń Podlaski.

Temat: Poetyckie przedstawienie w formie wiersza życia i nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Dyrektor szkoły informuje, iż I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW. - W bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ, co potwierdza, że nasza szkoła jest jedną z najlepszych szkół w kraju. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że uzyskaliśmy je w czasie pandemii, w roku zdalnego przygotowania do matury 2021, której wyniki były interpretowane przez organizatora rankingu - powiedziała Ewa Grodzka, dyrektor I LO.

Radzyńskie liceum nieprzerwanie od dziewięciu lat uzyskuje prestiżowe wyróżnienia (5-krotnie Srebrną Tarczę w 2014, 2016, 2019, 2020 i 2021; oraz 4-krotnie Brązową Tarczę 2015, 2017, 2018 i 2022). Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów są wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach, daje to zestaw obiektywnych kryteriów oceny.

12 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022.

Dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida z dumą informuje, że według prestiżowego Rankingu Perspektywy 2022, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce uzyskując tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 22”. W porównaniu do roku ubiegłego szkoła awansowała o 44 miejsc w górę. - To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów oraz władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy w szkole – podkreśla dyrektor Dzida.

Po przerwie świąteczno–noworocznej i kilkudniowym nauczaniu zdalnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 10 stycznia 2022 r. powrócili do szkoły na lekcje w systemie stacjonarnym.

Na wielu z nich czekała miła niespodzianka w postaci nowych komputerów w jednej z pracowni informatycznych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki pomocy Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który na wniosek dyrektora szkoły zabezpieczył środki finansowe z przeznaczeniem na ten cel. W drodze zapytania ofertowego szkoła zakupiła 21 komputerów stacjonarnych z monitorami Full HD i innymi nowoczesnymi akcesoriami.

Tropem przeszłości w ZSP

„Tropem przeszłości” to projekt humanistów II LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim realizowany w ramach Akademii Witolda Pileckiego (Instytut Pileckiego). Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest odwaga cywilna.

Amelia Chlebiej, Magdalena Kozieł, Hubert Marzec, Dominika Wachulik wraz z liderką grupy Adrianną Szydłowską przygotowali projekt Tropem przeszłości, dotyczący grupy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, która powstała w Szkole Rzemieślniczej i działała na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu w okresie okupacji w latach 1942-1944. Działalność „Jerzyków” zaczęła się od kolportażu nielegalnej prasy („Reduta”)  i drukowania ulotek. Głównym celem organizacji (prócz zadań sabotażowo – dywersyjnych) było przygotowywanie działaczy do udziału w akcji „Burza”. Szkoła Rzemieślnicza dała początek Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznemu ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Natalia Danilczuk, Wojciech Kukiełka, Rafał Musiatowicz oraz Mateusz Skrzypczak – uczniowie klas z rozszerzoną fizyką z I LO w Radzyniu Podlaskim - awansowali do półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w dziedzinie fizyki.

Warto podkreślić, iż laureaci Olimpiady przyjmowani są na studia w AGH w Krakowie z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Trzymamy kciuki, aby nasi reprezentanci ukończyli Olimpiadę z INDEKSAMI.

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu