Oświata (117)

W poniedziałek, 6 grudnia 2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych odbyły się Mikołajki zorganizowane przez Samorząd Uczniowski. Od wielu lat jest to dzień, w którym w tej placówce podtrzymywana jest mikołajkowa tradycja. Korowód Św. Mikołaja odwiedził wszystkie klasy oraz pracowników administracji i obsługi. Uczniowie zostali obdarowani słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców, a  „wybrańcy” otrzymali także rózgi.

Kolejną atrakcją tego dnia był „Szkolny Turniej Tenisa Stołowego” koordynowany przez Sławomira Dudka. Zawody te cieszyły się dużym powodzeniem, udział w nich zadeklarowało wielu uczniów. Zwycięzcy otrzymali medale ufundowane przez Dyrektor, a byli to:

Te tajemnicze tytuły zdobyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2021”.

Wojciech Kukiełka został Laureatem Konkursu zajmując 3. miejsce w Polsce i uzyskując tytuł HIPERONA Ω.

TAONAMI zostali: Kacper Siemionek, Mateusz Rosiński, Karol Pietrzela, Kamil Paszkowski.

Wspaniały szachowy sukces odnieśli 8 grudnia 2021 r. w Zamościu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim. Wywalczyli oni 3 miejsce w Wojewódzkiej Licealiadzie SZS w Szachach Drużynowych 2021/2022. Brały w niej udział szkoły ponadpodstawowe z woj. lubelskiego, które wygrały turnieje w swoich powiatach.

Nasza drużyna grała w składzie:

1 szachownica - Paweł Litwiniec IIB

2 szachownica - Filip Kuszpa IIIB3

3 szachownica - Gabriel Koczkodaj IIA

4 szachownica kobieca - Hanna Nurzyńska IB

5 szachownica rez. Szymon Wisznicki IB

Powiat Radzyński uzyskał dofinansowanie w wysokości 49 528,00  w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę’. Całkowita wartość wycieczek to 61 910,00 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński mogli uczestniczyć w wycieczkach umożliwiających poznawanie Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę” 47 uczniów Technikum Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wraz z Panią Dyrektor Grażyną Dzidą, ks.  Michałem Goskiem i Panią Haliną Rynn uczestniczyło w wycieczce „Śladami św. Jana Pawła II Patrona Szkoły.” Wyjazd odbył się w dniach 23 – 25 listopada 2021 roku.  

Pierwszym punktem na trasie wycieczki był Kraków. Zwiedzając Kopiec Kościuszki uczestnicy poznali ważne fakty z historii naszej Ojczyzny. Zawędrowali na ul. Franciszkańską 3, gdzie znajduje się słynne Okno Papieskie. Zachwycali się architekturą Rynku i Sukiennic oraz kościoła Mariackiego. Nawet smok wawelski był dla nich łaskawy i pozwolił na wspólne zdjęcie. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w  Łagiewnikach wspominaliśmy pobyt Jana Pawła II podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny i zawierzenie świata Bożemu Miłosierdziu. W Centrum Myśli św. Jana Pawła II zobaczyliśmy osobiste rzeczy, dokumenty i pamiątki związane z Ojcem Świętym.

Zachęcamy do przeczytania Komunikatu Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy w związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego:

Pismo

Dzień Edukacji Narodowej 2021

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim obecnym i emerytowanym Nauczycielom

oraz Pracownikom oświaty

 składamy wyrazy uznania za trud codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Wybrzmiał pierwszy szkolny dzwonek

1 września br. w całej Polsce uczniowie szkół podstawowych, branżowych i średnich rozpoczęli naukę stacjonarną. Tego dnia w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Radzyński odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/22.

Poniżej prezentujemy informację dotyczącą wyników naboru do klas pierwszych oraz fotorelację z rozpoczęcia roku szkolnego:

Drodzy Uczniowie,
Rodzice, 
Nauczyciele i Pracownicy szkół!

Przed nami nowy rok szkolny 2021/2022. Z tej okazji składamy wszystkim uczniom, rodzicom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia – zdrowia, pomyślności oraz odwagi w kształtowaniu młodych umysłów. Aby ten rok szkolny był czasem nowych wyznawań, owocnej współpracy oraz wzajemnej życzliwości.

Wszystkim uczniom życzymy radości z sukcesów w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów i zadań, a także przyjemności w odkrywaniu wiedzy.

Niech ten nowy rok szkolny przyniesie ze sobą nowe, ciekawe doświadczenia oraz spełnienie wszelkich zamierzeń!

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
wraz z Zarządem Powiatu Radzyńskiego
Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek
wraz z Radą Powiatu Radzyńskiego

Wakacje już na półmetku, a tymczasem w Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II trwają zajęcia prowadzone w ramach projektu Kształcenie zawodowe praktycznie realizowane w obszarze Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i osi priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Dyrektor szkoły Grażyna Dzida podkreśla ogromny wpływ prowadzonych zajęć na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu i odnoszenia przez nich sukcesów w szkole, a w przyszłości na rynku pracy. Celem projektu jest osiągnięcie, jak najwyższych standardów kształcenia zawodowego w ZSP. Grupę docelową tego przedsięwzięcia stanowi 143 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik budownictwa oraz kucharz, ślusarz, stolarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych. Realizacja projektu pozwala też na doposażenie pracowni zawodowych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Ważnym aspektem tych działań jest tworzenie w radzyńskiej szkole warunków do nauczania w rzeczywistych warunkach pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Wśród realizowanych zadań w ramach projektu znajdują się: wakacyjne staże zawodowe u pracodawców, zajęcia w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych, doposażenie warsztatów oraz pracowni szkolnych w branżach strategicznych dla naszego regionu.

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu