Oświata (181)

18 października 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej odbyły się Wojewódzkie Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Małgorzata Kiec, władze samorządowe powiatów bialskiego, parczewskiego oraz powiatu radzyńskiego którego reprezentował Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, nauczyciele i pracownicy oświaty z terenu Delegatury Biała Podlaska.

Wyróżnieni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty odebrali odznaczenia państwowe i resortowe. Wicewojewoda Robert Gmitruczuk złożył gratulacje odznaczonym oraz podziękował za codzienny trud. Kurator Teresa Misiuk w swoim wystąpieniu pogratulowała również wszystkim odznaczonym dotychczasowych sukcesów zawodowych, życząc kolejnych osiągnięć i satysfakcji z wykonywanej pracy. Dziękowała również władzom samorządowym za wsparcie szkół w procesie edukacji, a także wspomniała o wielu projektach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

1 października 2022 r. w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się etap III, czyli finał - IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – Ryki 2022.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod hasłem „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”. Organizatorem i gospodarzem tegorocznej edycji przedsięwzięcia był Powiat Rycki a współorganizatorami samorządy powiatów: bialskiego, hrubieszowskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego i włodawskiego.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski uczestniczył w uroczystościach szkolnych odbywających się w placówkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Powiat Radzyński.

W swoich wystąpieniach dziękował za codzienny trud nauczania młodych pokoleń i doceniał efekty osiągnięć dydaktycznych uczniów szkół z terenu powiatu radzyńskiego.

– Zarząd Powiatu razem z Radą jest dumny ze szkół, nauczycieli i uczniów. Dostrzegamy te sukcesy w pracy nie tylko młodzieży, ale również ich nauczycieli. Jesteśmy dumni, że osiągacie Państwo tak wysokie wyniki. Chcę zapewnić, że jesteśmy do Państwa dyspozycji, staramy się zawsze pomagać w tematach, które oświatę dotykają. Życzę Państwu zdrowia, szacunku społeczeństwa, entuzjazmu z wykonywanej pracy, poczucia, że robicie rzeczy wielkie – mówił Starosta Szczepan Niebrzegowski.

Miło nam poinformować o sukcesie uczniów szkół powiatu radzyńskiego, którzy w roku szkolnym 2022/2023 znaleźli się w grupie Stypendystów Prezesa Rady Ministrów. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendia zostały przyznane 310 uczniom z terenu województwa lubelskiego, w tym 5 uczniom szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Radzyński.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

30 września br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się etap powiatowy IX Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym dla uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu radzyńskiego.

Głównym celem Olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2019-2022. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi „Stres i lęk – wyzwania człowieka w obliczu współczesnych zagrożeń”

Narodowe Czytanie 2022 w ZSR

3 września 2022 roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych zorganizowali w Woli Osowińskiej "Narodowe Czytanie 2022".

Przed budynkiem szkoły czytano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. Po wysłuchaniu fragmentów utworów można było zrobić sobie zdjęcie z dwiema pannami w ciekawych strojach. Dla wszystkich uczestników i gości spotkania przygotowano słodki poczęstunek.

Trwa tworzenie sal wykładowych w ZSP

Przyszli studenci radzyńskiej filii Akademii Bialskiej oraz uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim będą mieli okazję uczyć się w profesjonalnej pracowni chemicznej, przygotowanej pod kątem nauki praktycznej.

14 lipca br. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Wicestarostą Michałem Zającem i przy asyście Dyrektor ZSP Grażyny Dzidy przyglądali się zaawansowaniu przedsięwzięcia przy tworzonej pracowni. Włodarz Powiatu Radzyńskiego wyraził zadowolenie z jakości wykonanych prac oraz oznajmił, że cieszy się z warunków, w jakich uczniowie radzyńskiej szkoły będą mogli odbywać zajęcia chemii.

Poznajmy Prymusów roku 2022

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski postanowił przyznać wyróżnienia w formie statuetki „Prymus” oraz nagrody finansowej w wysokości 1000 zł trzem uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Radzyński, za ich wybitne osiągniecia w nauce.

Wyróżnieni uczniowie uzyskali wzorowe oceny z zachowania i wysoką średnią ocen za rok szkolny 2021/2022, zostali laureatami lub finalistami olimpiad oraz konkursów przedmiotowych, swoimi osiągnięciami promowali szkołę i powiat w regionie, województwie i kraju, a także wyróżniali się szczególnymi osiągnięciami w pracy na rzecz środowiska lokalnego oraz działalnością w pracy charytatywnej.

24 czerwca br. skończył się rok szkolny 2021/22. Uczniowie polskich szkół mają upragnione wakacje.

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim.

W wydarzeniu wzięli udział: przedstawiciele Polsko-Greckiej Izby Handlowej z Warszawy - Zofia Michalska i Kamil Hermanowski, Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego na czele ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim, a także radni powiatowi.

Na spotkaniu została przedstawiona realizacja programów i projektów, które wykonywane są przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. – Dzisiaj przychodzi ten czas, w którym niektóre projekty się kończą lub zostały zakończone. Pewne projekty realizowaliśmy we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim oraz Polsko-Grecką Izbą Handlową i chcielibyśmy wobec tego, jako naszym partnerom przedstawić efekty naszej wspólnej pracy – mówiła Dyrektor szkoły, Grażyna Dzida.

Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu