Oświata (181)

10 marca 2022 r., w siedmiu okręgach w Polsce odbyły się kwalifikacje do XI edycji Olimpiady „Buduj z Pasją”. Zawody regionu lubelskiego odbyły się w Zespole Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie.

Olimpiada składała się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim reprezentowała dwuosobowa drużyna w składzie: Michał Mironiuk i Wojciech Adamowicz z 3 klasy Technikum Budowlanego. Uczniowie zajęli 1miejsce w Okręgu lubelskim awansując do finału, który odbędzie się w dniach 27-28.05.2022 r. w Tarnobrzegu.

W dobie masowych mediów, programów typu różnego show, a ostatnio, także przegniatającej pandemiczno – dramatycznej rzeczywistości trudno o sukces naukowy. A jednak znajdują się pasjonaci, pracusie, uczniowie i uczennice, dla których poświęcenie i wysiłek jest chlebem codziennym, z osiągnięć których możemy być dumni.

A ostatnio to, że tak napiszę, to nadziało się a nadziało…, w tym miejscu, gdyby to był mail, to na pewno mógłby się pojawić szeroki i szczery uśmiech. W unoszącej się jeszcze woni zapachu sukcesu odniesionego w konkursie fizycznym Lwiątko, gdzie nasza szkoła uzyskała pięć wyróżnień, w tym za sprawą Wojtka Kukiełki także nagrodę główną, a Wojtek został Laureatem Konkursu, a wiec w tym odurzającym aromacie niewątpliwego zwycięstwa, grupka naszych najbardziej utalentowanych uczniów rozpoczęła następne boje, o nowe laury.

17 marca br. w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie odbył się finał XLI Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „Józef Ignacy Kraszewski – jego życie i dzieło”.  Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach Programu Samorządu Województwa Lubelskiego „Warto być Polakiem”. Honorowy patronat objęli: Pan Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pan Mariusz Filipiuk, Starosta Bialski.

Celem programu jest pielęgnowanie polskości oraz wartości patriotycznych. Józef Ignacy Kraszewski, wybitna postać polskiej kultury i literatury XIX w. jest bez wątpienia wzorem dla młodego pokolenia Polaków. Oprócz swojej działalności na polu literatury i sztuki, zapisał piękną kartę w historii dziennikarstwa i publicystyki. Działalność literacka i dziennikarska kształtowały poglądy wielu Polaków w okresie zaborów. Organizowany przez muzeum w Romanowie konkurs służy pielęgnowaniu dziedzictwa narodowego, przywoływaniu postaci godnych naśladowania oraz pokazaniu tego co dobre i piękne w historii naszego kraju, z wyszczególnieniem tego, co dotyczy województwa lubelskiego.

3 marca 2022 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbył się pokaz sztuki fryzjerskiej, w którym uczestniczyli uczniowie klas Technikum uczący się w zawodzie technik usług fryzjerskich. Swoim kunsztem i zamiłowaniem do fryzjerstwa podzieliła się z uczniami właścicielka prestiżowej Akademii Fryzjerskiej Kairos Edu Marlena Mańko, z którą szkoła współpracuje od lat. Dlatego też spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania edukatorki przez dyrektor Grażynę Dzidę.     

Prowadząca szkolenie omówiła krok po kroku sposób wykonania fal objętościowych i romantycznej fryzury wieczorowej oraz zaprezentowała ich wykonanie. Każdy uczestnik mógł z bliska przyjrzeć się pracy mistrzyni i nauczyć się nowych technik. Prelegentka w sposób prosty i zrozumiały, a jednocześnie profesjonalny udzieliła uczniom wskazówek z zakresu pielęgnacji włosów, czesania i wykonywania fryzur oraz stosowanych preparatów fryzjerskich. Nie zabrakło też dawki motywacji do działania i zachęty do prowadzenia w przyszłości własnej działalności.   

16. marca  br. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim zaprosił do czynnego włączenia się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa, który obchodzony jest 21 marca pod patronatem ONZ. O godzinie 11.00 na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim zainaugurowana została plenerowa wystawa fotografii Michała Sierpnia „Niezwykłe twarze zwykłych rodzin”, której bohaterami są uczniowie SOSW oraz ich najbliżsi.

Zespół Downa to nie choroba, ale zespół wrodzonych wad genetycznych. Każda osoba z zespołem jest inna, zarówno pod względem osobowości, temperamentu, sprawności intelektualnej i fizycznej. Jednak ich oczekiwania i marzenia są takie same jak reszty społeczeństwa. Wszyscy potrzebują akceptacji i miłości. Dzieci z zespołem Downa są niezwykle pogodne, pomocne, o uczuciowej naturze. Potrzebują pozytywnych wzorców i kontaktu z rówieśnikami. O tym wszystkim mieszkańcy Radzynia Podlaskiego mogli się przekonać podczas inauguracji wystawy „Niezwykłe twarze zwykłych rodzin”. Była to okazja do spotkania się z uczniami SOSW z zespołem Downa oraz do porozmawiania z ich rodzicami i nauczycielami wspierającymi ich na co dzień w pełnym rozwoju.

11 marca 2022 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się debata szkolna "Bezpieczni w finansach osobistych". Debatę przygotowała szkolna Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, zapoznając się wcześniej z materiałami  programu "Złote Szkoły NBP" i wykorzystując wiedzę i umiejętności wyniesione z "Lekcji z ekonomią".

Debatę przeprowadzono online na platformie Teams z udziałem 3 ekspertów; dr Ilony Skibińskiej - Fabrowskiej z Narodowego Banku Polskiego Oddział Okręgowy w Lublinie, dr Kamila Gemry przedstawiciela Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim aspiranta Piotra Woszczaka. Debata została poprzedzona wcześniej przeprowadzonymi przez Ewę Mackiewicz badaniami ankietowymi wśród uczniów Technikum dotyczącymi tej tematyki. Debacie towarzyszył także konkurs plastyczny "Bezpieczni w finansach osobistych". Uczestników debaty powitała Dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida. Debatę poprowadziła Jolanta Nakonieczna uczennica klasy trzeciej technikum ekonomicznego. Witając uczestników debaty Jola przedstawiła jej ideę – rozwijania kompetencji finansowych, bo osoba kompetentna to taka, która posiada odpowiednią wiedzę i umie zastosować ją w praktyce, a to przekłada się na jej postawy i zachowania – zarówno na rynku finansowym, jak i w zarządzaniu pieniądzem. Prowadząca debatę Ambasadorka wykorzystała dane pochodzące z przeprowadzonej ankiety poświęconej bezpieczeństwu w finansach osobistych.

Anna Dados uczennica drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim została finalistką X Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim w kategorii praca plastyczna. Konkurs został objęty patronatem przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Wojewodę Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Instytut Pamięci Narodowej oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Do finału zakwalifikowano 17, spośród 125 prac nadesłanych z całej Polski.

W czwartek 3 marca 2022 roku w białostockim kinie Ton odbyła się gala Konkursu Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim połączona z konferencją naukową zatytułowaną „Dmowski Wychowawcą Narodu”. Organizatorzy zaprosili laureatów konkursu, a także przedstawicieli władz państwowych i lokalnych oraz instytucji kulturalno-oświatowych. Wydarzenie rozpoczęło się od panelu dyskusyjnego na temat „Dmowski organizator i polityk”, w którym udział wzięli m.in.: Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Przemysław Piasta – prezes Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego, prof. Jan Żaryn – dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Po części dyskusyjnej nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.

Reprezentantka II LO w ZSP Anna Dados otrzymała szczególne wyróżnienie. Do udziału w konkursie uczennicę zainspirowała nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie Katarzyna Mackiewicz. Następnie odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Dzieci z naszego podwórka”. Uczestnicy gali mogli obejrzeć wystawę prac plastycznych finalistów konkursu. Drugiego dnia laureaci wzięli udział w wycieczce do Drozdowa pod Łomżą, gdzie zwiedzili Dworek Lutosławskich. Roman Dmowski spędził tu ostatnie lata życia. Pobyt w Drozdowie zakończyła prelekcja „Klucz do Dmowskiego” wygłoszona przez Tomasza Szymańskiego kustosza Muzeum Dworu Lutosławskich.

Uczennicy serdecznie gratulujemy sukcesu!

9 marca do Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej przybył Rzecznika Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Celem wizyty było wręczenie nagrody uczennicy – Kai Zakrzewskiej, która w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Rzecznika Praw Dziecka zajęła I miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych.

W spotkaniu oprócz gościa głównego oraz laureatki konkursu uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Dyrektor ZSR Beata Żurawska-Polkowska, przedstawiciele Rady Rodziców, Samorząd Uczniowski, wychowawczyni nagrodzonej uczennicy Lucyna Panasiuk-Żurawska oraz jej opiekun artystyczny, nauczyciel przedmiotów informatycznych i plastyki, Piotr Konieczny, pod którego kierunkiem powstała zwycięska praca.

12 stycznia 2022 r. została przeprowadzona Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego „Olimpus”. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim reprezentowało 14 uczniów z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy Liceum Ogólnokształcącego oraz czwartej klasy Technikum.

W olimpiadzie ogółem z całej Polski wzięło udział 564 uczestników z klasy trzeciej liceum i klasy czwartej technikum, 357 uczniów z klasy drugiej liceum oraz 437 z klasy pierwszej liceum. Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 30 pytań opracowanych w atrakcyjnej formie graficznej. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II uzyskali bardzo dobre wyniki: Mateusz Kwoczko z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego zajął 5 miejsce w Polsce uzyskując tytuł laureata (opiekun Iwona Słowikowska) oraz Filip Korulczyk z klasy 3 Liceum Ogólnokształcącego również uzyskał tytuł laureata, zajmując 7 miejsce (opiekun Joanna Panasz). Olimpiada miała na celu zainteresowanie młodzieży językiem angielskim oraz poszerzenie wiedzy na temat kultury i literatury krajów angielskiego obszaru językowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II Grażyna Dzida poinformowała o spektakularnych sukcesach uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. Podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury w dniach 2-5.02.2022 r. w Poznaniu odbył się Finał Centralny 50. edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia".

W kwalifikacji wykonywanie robót murarskich i tynkarskich radzyńskie ZSP reprezentowało dwóch uczniów Mateusz Bocian i Piotr Niewęgłowski, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach okręgowych spośród uczniów szkół branżowych z całej Polski. Część praktyczna odbyła się 2 lutego br, natomiast zadanie praktyczne „wykonanie ściany trójwarstwowej” uczestnicy konkursu wykonywali przez kolejne dwa dni podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich BUDMA 2022.

Najczęściej czytane

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Radzyńskiego - 26 kwietnia 2024

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu R…

19 Kwi 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu