Oświata (184)

Z wielką radością informujemy, że uczennica Technikum im. W. Witosa w Woli Osowińskiej – Kaja Zakrzewska - została zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu plastycznego Rzecznika Praw Dziecka 2021 w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Konkurs został ogłoszony przez Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, w związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka, obchodzonym corocznie 20 listopada. Uczestnicy artystycznej rywalizacji musieli przesłać zdjęcia swoich prac plastycznych, które miały w czytelny i ciekawy sposób prezentować wiedzę o prawach dziecka. Zadanie nie było łatwe, ponieważ praca musiała być zarówno atrakcyjna plastycznie, jak i nieść przesłanie merytoryczne.

"Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia".

Zachęcamy do udziału w konkursie poetyckim pod patronatem Starosty Radzyńskiego, Burmistrza Radzynia Podlaskiego oraz Wójta Gminy Radzyń Podlaski.

Temat: Poetyckie przedstawienie w formie wiersza życia i nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

Dyrektor szkoły informuje, iż I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim po raz kolejny zostało wyróżnione w ogólnopolskim rankingu PERSPEKTYW. - W bieżącym roku szkolnym uzyskaliśmy BRĄZOWĄ TARCZĘ, co potwierdza, że nasza szkoła jest jedną z najlepszych szkół w kraju. Wyróżnienie cieszy tym bardziej, że uzyskaliśmy je w czasie pandemii, w roku zdalnego przygotowania do matury 2021, której wyniki były interpretowane przez organizatora rankingu - powiedziała Ewa Grodzka, dyrektor I LO.

Radzyńskie liceum nieprzerwanie od dziewięciu lat uzyskuje prestiżowe wyróżnienia (5-krotnie Srebrną Tarczę w 2014, 2016, 2019, 2020 i 2021; oraz 4-krotnie Brązową Tarczę 2015, 2017, 2018 i 2022). Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów są wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach, daje to zestaw obiektywnych kryteriów oceny.

12 stycznia 2022 r. zostały ogłoszone wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022.

Dyrektor szkoły dr Grażyna Dzida z dumą informuje, że według prestiżowego Rankingu Perspektywy 2022, Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim znalazło się wśród najlepszych techników w Polsce uzyskując tytuł „SREBRNEJ SZKOŁY 22”. W porównaniu do roku ubiegłego szkoła awansowała o 44 miejsc w górę. - To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów oraz władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy w szkole – podkreśla dyrektor Dzida.

Po przerwie świąteczno–noworocznej i kilkudniowym nauczaniu zdalnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim 10 stycznia 2022 r. powrócili do szkoły na lekcje w systemie stacjonarnym.

Na wielu z nich czekała miła niespodzianka w postaci nowych komputerów w jednej z pracowni informatycznych. Zakup sprzętu był możliwy dzięki pomocy Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który na wniosek dyrektora szkoły zabezpieczył środki finansowe z przeznaczeniem na ten cel. W drodze zapytania ofertowego szkoła zakupiła 21 komputerów stacjonarnych z monitorami Full HD i innymi nowoczesnymi akcesoriami.

Tropem przeszłości w ZSP

„Tropem przeszłości” to projekt humanistów II LO Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim realizowany w ramach Akademii Witolda Pileckiego (Instytut Pileckiego). Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest odwaga cywilna.

Amelia Chlebiej, Magdalena Kozieł, Hubert Marzec, Dominika Wachulik wraz z liderką grupy Adrianną Szydłowską przygotowali projekt Tropem przeszłości, dotyczący grupy Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki”, która powstała w Szkole Rzemieślniczej i działała na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu w okresie okupacji w latach 1942-1944. Działalność „Jerzyków” zaczęła się od kolportażu nielegalnej prasy („Reduta”)  i drukowania ulotek. Głównym celem organizacji (prócz zadań sabotażowo – dywersyjnych) było przygotowywanie działaczy do udziału w akcji „Burza”. Szkoła Rzemieślnicza dała początek Szkole Zawodowej i Technikum Mechanicznemu ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Z wielką satysfakcją informujemy, iż Natalia Danilczuk, Wojciech Kukiełka, Rafał Musiatowicz oraz Mateusz Skrzypczak – uczniowie klas z rozszerzoną fizyką z I LO w Radzyniu Podlaskim - awansowali do półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH w dziedzinie fizyki.

Warto podkreślić, iż laureaci Olimpiady przyjmowani są na studia w AGH w Krakowie z pominięciem procedury rekrutacyjnej. Trzymamy kciuki, aby nasi reprezentanci ukończyli Olimpiadę z INDEKSAMI.

Tegoroczne Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) zostało przyznane uczniom, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021. W gronie nagrodzonych znalazł się Krzysztof Kalenik, który w roku szkolnym 2020/2021 ukończył Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Krzysztof jest jedynym stypendystą MEiN z terenu Delagatury Biała Podlaska Kuratorium Oświaty w Lublinie – podkreśla z dumną Grażyna Dzida - dyrektor szkoły.

Krzysztof na swoim koncie ma wiele sukcesów. Uzyskał tytuł laureata 2020/2021 oraz tytuł finalisty w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich organizowanej przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych. W Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne został finalistą w 2020/2021 r.

Uczniowie Technikum pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w finale VII Ogólnopolskiego Turnieju Młodych Lakierników zajęli IV miejsce.

To wielki sukces uczniów i szkoły, która nie prowadzi kształcenia w zawodzie lakiernika, a mimo to uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi. Tomasz Bloch i Karol Piekarski, uczniowie 4 klasy Technikum pojazdów samochodowych to pasjonaci lakiernictwa, którzy z determinacją podczas zajęć pozalekcyjnych zdobywali specjalistyczną wiedzę. Podczas finału, który odbył się w Centrum Szkoleniowym firmy Novol w Komornikach, prezentowali umiejętności praktyczne ze znajomości technologii lakierniczej takiej, jaką wykonują profesjonalni lakiernicy na co dzień w warsztatach. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Karol Michalak, Wojciech Mackiewicz i wicedyrektor Paweł Leszak.

13 grudnia w murach technikum w Woli Osowińskiej odbyło się uroczyste podsumowanie udziału szkoły w przedsięwzięciu MEiN pn. „Poznaj Polskę”, w ramach którego szkoły mogą uzyskać do 80% dofinansowania całkowitego kosztu wycieczek krajoznawczych. W połowie października uczniowie skorzystali z programu, wyruszając na trzydniową wycieczkę do Krakowa, Wadowic i Zakopanego.

W spotkaniu podsumowującym uczestniczyli: Dyrektor ZSR Beata Żurawska-Polkowska, uczniowie z kl. IV, kl. III (4), kl. I – beneficjenci programu, opiekunki grupy: Elżbieta Facon, Małgorzata Rogulska oraz Lucyna Panasiuk-Żurawska. Gościem specjalnym był Starosta Powiatu Radzyńskiego Szczepan Niebrzegowski.

Najczęściej czytane

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zapraszamy na spotkanie informacyjn…

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu