BS

Starosta Radzyński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Radzyńskim.

Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej zgodnie z kartą zgłoszenia stanowiącą załącznik do ogłoszenia. Termin zgłaszania upływa 22 maja 2020 r.

Pozostałe tagi

Z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
życzymy wszystkim Pracownikom Bibliotek z terenu Powiatu Radzyńskiego
niegasnącej determinacji i kreatywności w propagowaniu czytelnictwa
oraz w promowaniu unikalnych wartości kulturowych, edukacyjnych i społecznych bibliotek.

Życzymy także spełnienia w pracy, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
wraz z Zarządem Powiatu w Radzyniu Podlaskim

Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim Robert Mazurek
wraz z Radą Powiatu w Radzyniu Podlaskim

 

Radzyń Podlaski 8 maja 2020 r.

Pozostałe tagi

Szanowni Pracodawcy! 
Mikro,  Mali i Średni, oraz osoby fizyczne niezatrudniające pracowników! 
Jeśli w okresie 2  kolejnych miesięcy 2020 roku spadły Twoje obroty w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, złóż wniosek do PUP o dofinansowanie swojej działalności lub dofinansowanie wynagrodzeń pracowników.

Wnioski będą przyjmowane do 5 maja br. Nabory będą powtarzane. Możesz złożyć wniosek na 3 m-ce, lub co m-c składać kolejny,  jeśli  przewidujesz, że  spadek obrotów będzie się zmieniać.

Te formy wsparcia można łączyć z innymi formami pomocy, m.in. z mikropożyczką (5 tys. zł),  umorzonym  ZUS i innymi.

Pozostałe tagi

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wydział Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim informuje, że zgodnie z Art. 31 i. 1 Rozdziału 2a "Administracyjne Kary Pieniężne" ww. Ustawy:

  • wydłuża się do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
  • art. 140 mb ustawy, o której mowa w pkt 1, stosuje się z uwzględnieniem terminu określonego w pkt 1.
Pozostałe tagi

W związku z wzrastającą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin informujemy, iż z dniem 30 marca 2020 roku do odwołania ulegają zmianie zasady obsługi interesantów w Wydziale Komunikacji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

W sprawach pilnych dotyczących rejestracji pojazdów i odbioru stałego dowodu rejestracyjnego obsługiwani będą wyłącznie interesanci, którzy złożą dokumenty w zamkniętych kopertach do specjalnych pojemników w budynku Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim ul. Pl. Potockiego 1 (w godz. 7:30 – 15:30).
W miejscu tym będą dostępne koperty i materiały biurowe.

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu