MM

Uchwała Nr 54/24

Zarządu Powiatu Radzyńskiego

z dnia 28 lutego 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 63 ust. 1 i ust. 10
w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 - 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), Zarząd Powiatu Radzyńskiego uchwala, co następuje:

Pozostałe tagi

W terminie od 25 lutego do 14 marca 2024 rusza ćwiczenie taktyczne DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Kluczowym przedsięwzięciem w czasie ćwiczenia DRAGON-24 będzie przeprowadzenie Taktycznego marszu drogowego po drogach i w terenie przygodnym. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności.

Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pozostałe tagi

W sobotę, 24 lutego br. hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim stała się areną niezwykłego wydarzenia. Klub LKS Orlęta-Spomlek Radzyń Podlaski obchodził swoje stulecie, celebrując bogatą historię i wkład w rozwój lokalnego sportu. Gala Sportowa Orląt, jak co roku, zgromadziła szerokie grono miłośników piłki nożnej, jednak tym razem miała wyjątkowy, jubileuszowy charakter.

Sportowo i artystycznie

Wydarzenie otworzyło wystąpienie muzyczne Wojciecha "Molasa" Gila oraz Barbary Bloch, które wprowadziło uroczystą i radosną atmosferę. W tym roku Gośćmi Honorowymi, wśród których znaleźli się byli zawodnicy klubu z lat 1950-1970, przypomnieli o bogatej historii radzyńskiego klubu.

Pozostałe tagi

20 lutego 2024 r. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego" –  zadania wpisanego na listę operacji o znaczeniu strategicznym w programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027. Projekt jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2016-2021 projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego”.

W ramach projektu "e-Geodezja II" powiat radzyński planuje objęcie procesem modernizacji ewidencji gruntów i budynków części gmin: Borki (obręby Krasew i Krasew Kolonia), Czemierniki (obręby Bełcząc i Niewęgłosz), Kąkolewnica (obręby Brzozowica Duża i Turów) i Ulan-Majorat (obręby Gąsiory, Klębów, Kolonia Domaszewska, Stok, Ulan i Ulan-Majorat) oraz zakup sprzętu i oprogramowania.  

Pozostałe tagi

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem o Rynku Pracy za rok 2023.

RYNEK PRACY W POWIECIE RADZYŃSKIM - INFORMATOR 2023 (pdf).

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Radzyński Kiermasz Sztuki i Rękodzieła "Kozirynek"
Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

14 Cze 2024 Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie informacyjne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Zapraszamy na spotkanie informacyjn…

12 Cze 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu