MM

Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego zaprasza na nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbędzie się 5 lipca 2023 r. o godz. 8:00 w sali narad Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Zobacz zaproszenie i program sesji.

-------
Pozostałe tagi

Zachęcamy do obejrzenia zapisu transmisji LXI Sesji Rady Powiatu Radzyńskiego, która odbyła się 29 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej UM w Radzyniu Podlaskim.

Nagranie LXI obrad dostępne pod tym linkiem.

Pozostałe tagi

Serdeczne podziękowania

za całe okazane nam w ostatnich dniach dobro. Dziękujemy za wszystkie miłe gesty i słowa otuchy przekazane nam osobiście oraz drogą elektroniczną. Wyrażamy wdzięczność za uczestnictwo w modlitwie różańcowej w intencji Zmarłego oraz liczną obecność na pogrzebie. Jesteśmy głęboko poruszeni jego przepiękną oprawą zewnętrzną, która byłe efektem ofiarnego zaangażowania wielu osób dobrej woli i która na zawsze zapisze się w naszej pamięci. Chcemy również podziękować za licznie ofiarowane Msze Święte oraz wszystkie modlitwy indywidualne. Jeszcze raz z serca dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały nas modlitwą, ciepły słowem i czynem w trudnym czasie odejścia

ŚP

Witolda Korulczyka

Rodzina

Terminy zamówionych Mszy Świętych znajdują się na stronie Parafii Św. Filipa Neri w Kąkolewnicy. (parafiakakolewnica.pl)


Życiorys

Witold Korulczyk urodził się 22 kwietnia 1955 roku. Od wczesnych lat młodzieńczych interesował się pożarnictwem i jako nastolatek pełnił wartę przy Grobie Pańskim przed Świętami Wielkanocnymi. Po ukończeniu edukacji w Zespole Szkół Zawodowych w Radzyniu Podlaskim w roku 1975 rozpoczął naukę w Wyższej Szkole Oficerskiej Straży Pożarnej w Warszawie, którą ukończył w roku 1979 z tytułem inżyniera pożarnictwa. W tym samym roku rozpoczął służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. W 1992 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim. W czasie pełnienia tej funkcji między innymi nadzorował budowę nowego budynku straży przy ul. Pomiarowej, gdzie do chwili obecnej znajduje się jej siedziba. Na emeryturę przeszedł w 1999 roku, jednak nadal angażował się w działania Straży Pożarnej i w latach 2002-2004 piastował stanowisko Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej w Jednostce Wojskowej w Bezwoli. W czasie służby w Państwowej Straży Pożarnej był wielokrotnie odznaczany. Otrzymał m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złoty  Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”. Dosłużył stopnia brygadiera.

Witold Korulczyk jednocześnie angażował się również w działalność Ochotniczej Straży Pożarnej, do której przystąpił w roku 1984. Był członkiem OSP w Żakowoli Starej, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa. Następnie w roku 2015 przystąpił do OSP w Kąkolewnicy, do której należał do śmierci, a 15 maja 2021 roku został wybrany jej prezesem. Pełnił również funkcję komendanta gminnego OSP, a później – Prezesa Zarządu Gminnego OSP. Za zasługi dla Ochotniczej Straży Pożarnej odznaczono go w 2000 roku Złotym Znakiem Związku a podczas obchodów 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy odznaczony został odznaką „Za wysługę 45 lat”. W okresie tym wiele uwagi poświęcał na pracę z młodzieżą szkolną w zakresie przygotowania turniejów wiedzy pożarniczej oraz wyszkolenia członków OSP, a także brał aktywny udział w wielu akcjach ratowniczych. Między innymi w 2011 r dowodził dwukrotnie pododdziałem OSP z terenu powiatu radzyńskiego w akcji powodziowej na terenie powiatu Opole Lubelskie.

Aktywność Witolda Korulczyka na rzecz społeczności lokalnej nie ograniczała się jednak jedynie do działalności przeciwpożarowej. W 2016 roku objął funkcję radnego powiatowego Powiatu Radzyńskiego. W wyborach samorządowych w 2018 roku został ponownie wybrany na radnego powiatowego. 28 stycznia 2020 r. został członkiem Zarządu Powiatu Radzyńskiego. Obie te funkcje pełnił do dnia swojej śmierci.

Inną bardzo ważną częścią życia Witolda Korulczyka była jego działalność pszczelarska, która rozpoczęła się w 1996 roku, po przejęciu przez niego pasieki po zmarłym ojcu. Przez 28 lat należał do Związku Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej, gdzie był wieloletnim członkiem Komisji Rewizyjnej a później przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Uczestniczył w większości projektów organizowanych przez ten Związek. Jego rozsądne, wyważone opinie podbudowane bogatym doświadczeniem pomagały poszczególnym zarządom pszczelarskim podejmować właściwe decyzje. Był inicjatorem nadania sztandaru dla Związku Pszczelarzy „Podlasie” i umieszczenia na nim zawołania „Bogu na chwałę – ludziom na pożytek”. Witold Korulczyk był także członkiem Gminnego Koła Pszczelarzy w Kąkolewnicy, gdzie w późniejszym okresie objął funkcję prezesa i pełnił ją aż do czasu swojej śmierci. Aktywnie angażował się w działalność koła, organizując zbiórki i wspólne zakupy potrzebnego sprzętu pszczelarskiego. Chętnie udzielał też pomocy w praktycznym prowadzeniu pasieki i wprowadzał w tajniki pszczelarstwa nowych adeptów tego rzemiosła.  

Witold Korulczyk zmarł 16 czerwca 2023 roku. Był wyjątkowym człowiekiem, który w swoim życiu pozostawił trwałe ślady. Pamiętajmy o nim jako o strażaku, pszczelarzu, społeczniku i przyjacielu. Jego poświęcenie i oddanie dla innych niech pozostanie inspiracją dla nas wszystkich.

Witoldzie, dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś dla naszej społeczności. Twoje dziedzictwo będzie z nami na zawsze.

 

 

 

Pozostałe tagi

Najczęściej czytane

Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu radzyńskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie po…

29 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Radzyńskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim

Uchwała Nr 54/24 Zarządu Powiatu Ra…

28 Lut 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu