Zarząd Powiatu Radzyńskiego OGŁASZA otwarte konkursy ofert na realizację w 2021 r. zadań w zakresie:

OGŁOSZENIE
ZARZĄDU POWIATU RADZYŃSKIEGO
z dnia 11 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b, 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, z późn.zm.) Zarząd Powiatu Radzyńskiego zaprasza:

  1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji zdrowia.

Z okazji Dnia Sołtysa

życzymy wszystkim osobom pełniącym tę zaszczytną funkcję
pomyślności w realizacji zamierzonych planów i sukcesów w działaniach na rzecz rozwoju wsi i społeczności lokalnych.

Niech uznanie mieszkańców będzie źródłem satysfakcji i zapału do dalszej pracy. 

 

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Lublinie bierze udział w akcji zbierania środków na leczenie Niny Słupskiej, dziewczynki ze zdiagnozowanym rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA).

Akcje zbiórki środków na rzecz dziecka są rozpowszechnione w mediach publicznych, powstaje wiele inicjatyw, a kolejne środowiska przyłączają się do ratowania dziecka. Historię dziewczynki można śledzić na bieżąco w mediach społecznościowych.

Zachęcamy do włączenia się do zbiórki np. przez indywidualne wpłaty przez www.siepomaga.pl.

Najczęściej czytane

Majowie bez końca świata

Majowie bez końca świata

16 Kwi 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu