Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim znalazł się na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, które wykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Szkoła uczestniczy w projekcie "Geniallne Szkoły na mapie". 

Projekt powstał, aby zaprezentować prace nauczycieli, którzy otworzyli wirtualnie swoje szkoły dla uczniów i społeczności. Prezentacje pokazują ogrom działań, aktywności i sukcesów uczniów, nauczycieli, kadry kierowniczej i szkół.  Inicjatywa ta pozwala na dzielenie się pomysłami, odszukanie szkół o podobnych profilach i sposobach pracy. Stwarza też możliwość pokazania placówki w szerokim środowisku ogólnopolskim. Projekt "Geniallne Szkoły na mapie" powstał we współpracy z Genially i Ambasadorami Genially w Polsce. Koordynatorem działań projektowych w ZSP jest nauczycielka informatyki Agnieszka Frączek.

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

życzymy wszystkim Pracownikom

entuzjazmu, energii i kreatywności w krzewieniu kultury i propagowaniu czytelnictwa.

Składamy także podziękowanie i wyrazy uznania za wkład pracy

w aktywizowanie i edukację naszej lokalnej społeczności.

Wszelkiej pomyślności!

 

Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej "Lekcja: Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Cele projektu

  • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
  • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
  • Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
  • Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
  • Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.

Mszą Świętą w intencji Ojczyzny oraz złożeniem wieńców pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja przez delegacje władz samorządowych uczczono 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w Radzyniu Podlaskim. Uroczystości te były utrzymane w reżimie sanitarnym, dlatego program święta był skromniejszy.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą świętą w intencji Ojczyzny odprawioną kościele pw. Trójcy Świętej. Eucharystię sprawowali proboszczowie radzyńskich parafii: ks. prał. Roman Wiszniewski - dziekan dekanatu radzyńskiego, kustosz sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, gospodarz miejsca – ks. kan. Krzysztof Pawelec oraz proboszcz parafii św. Anny – ks. kan. Henryk Och. Czwartym celebransem był ks. dr hab. Sławomir Bylina z KUL, kapelan w Krajowej Administracji Skarbowej, który wygłosił homilię.

Najczęściej czytane

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego …

11 Cze 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Zapraszamy na uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą pomordowanych i pochowanych na uroczysku Baran
Piknik charytatywny w Adamkach

Piknik charytatywny w Adamkach

09 Cze 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu