Od 1 stycznia br. Powiat  Radzyński realizuje projekt pt.: „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Radzyńskiego”. Podstawowym celem inicjatywy jest świadczenie usług konsultacyjno – doradczych polegających na wspieraniu mieszkańców, instytucji oraz przedsiębiorców Powiatu Radzyńskiego w podejmowaniu działań sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej, poprawy efektywności energetycznej oraz ograniczeniu emisji CO2. Środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą 523 005,00 zł i stanowią 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Całkowity koszt to 615 300,00 zł. 

Trwa ważna inwestycja drogowa na odcinku DP 1250L Borki - Bełcząc. Projekt, o wartości blisko 25 milionów złotych, jest realizowany przez Samorząd Powiatu Radzyńskiego, we współpracy z gminami Borki i Czemierniki. Rozpoczęty wiosną 2023 roku, ma na celu nie tylko poprawę infrastruktury drogowej, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

Projekt ten stanowi część większego planu rozwoju infrastruktury w regionie. Zawiera on modernizację drogi powiatowej nr 1250L na odcinku Borki – Bełcząc, z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość tego zadania wynosi około 25 milionów złotych, z maksymalnie 60% kosztów kwalifikowalnych pokrywanych przez fundusz.

Na początku 2023 roku z inicjatywą utworzenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w ramach projektu „Strzelnica w powiecie” wystąpiła do władz Powiatu Radzyńskiego Grażyna Dzida, dyrektor ZSP. Wniosek został pozytywnie przyjęty przez Zarząd Powiatu Radzyńskiego. W czerwcu 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pomiędzy Dysponentem – przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, a Beneficjentem -przedstawicielami Powiatu Radzyńskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 172 150 zł, dysponent udzielił dofinansowania w kwocie 135 998,50 zł, beneficjent zapewnił wkład własny środków finansowych w  wysokości 36 151,50 zł.

Powstanie strzelnicy jest elementem konsekwentnie realizowanych działań w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zmierzających do uatrakcyjnienia nauki związanej z realizacją zajęć edukacyjnych. Nowa przestrzeń została wyposażona w program symulacyjny Pojedynek, po cztery repliki pistoletu Glock 19X oraz karabinu Heckler & Koch HK416 zaopatrzone w czujniki elektroniczne (laserowe) umożliwiające ćwiczenia strzeleckie. Wszystkie repliki ASG broni działają w systemie blow-back, zasilane green-gaz, co strzelcowi daje odczucie do złudzenia przypominające strzelanie z broni palnej. Wyposażenie strzelnicy obejmuje również pozostałą część osprzętu niezbędnego do jej funkcjonowania np. moduł projekcji (MP). Strzelnica będzie głównie przeznaczona na  potrzeby dydaktyczne uczniów. Jej funkcjonowanie i wyposażenie przyniesie wymierne korzyści w procesie dydaktycznym i wpłynie na rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz postaw proobronnych. Dostęp do strzelnicy w czasie zajęć bez konieczności organizowania wyjazdu jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem w szczególności dla obecnych, ale i przyszłych uczniów ZSP.

Tradycyjny Orszak Trzech Króli

Pochód Trzech Króli w Radzyniu Podlaskim to coroczne wydarzenie o bogatej chrześcijańskiej  tradycji, które gromadzi społeczność powiatu radzyńskiego, aby wspólnie, przy betlejemskiej stajence, wzorem ewangelicznych, Mędrców pokłonić się Jezusowi.

Najczęściej czytane

Ogłoszenie o naborze na partnera ZSP

Ogłoszenie o naborze na partnera ZS…

04 Mar 2024 Ogłoszenia/Komunikaty

Odważni i Niezłomni: Dni Żołnierzy Wyklętych
Kolejny krok w zakresie budowy budynku Urzędu Skarbowego

Kolejny krok w zakresie budowy budy…

01 Mar 2024 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu