Starosta Radzyński informuje, że 17 grudnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 12.00 w Powiecie Radzyńskim przeprowadzony zostanie trening systemu wczesnego ostrzegania z głośnym użyciem syren alarmowych.

W związku z powyższym proszę mieszkańców powiatu, by sygnał, który zostanie nadany w tym dniu (dźwięk ciągły syren trwający 1 minutę) potraktować jako ćwiczebny i nie podejmować z tego tytułu żadnych działań.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Samorządowca, Społecznika

i Starosty Powiatu Parczewskiego

Starosta Parczewski Jerzy Maśluch 

Jerzego Maślucha

Kondolencje

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Michaliny Szajdy

Matki Radnej Rady Powiatu Pani Marii Szajdy-Cupryn.

Awans do ETAPU REGIONALNEGO Konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadpodstawowych „POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY” uzyskały Gabriela BorowikWiktoria Frączek z klasy drugiej technikum w zawodzie technik ekonomista.

Celem konkursu organizowanego przez Państwową Inspekcję Pracy jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Najczęściej czytane

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu