Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-08-26 09:27:35

Zarząd LGD ZAPIECEK zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne pod honorowym patronatem Starosty Radzyńskiego w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „ZAPIECEK”. Spotkanie odbędzie się 8 września 2008 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32.

Adresatami zaproszenia są wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego oraz przedstawiciele: ośrodków kultury, stowarzyszeń, klubów sportowych, firm, OSP i mediów lokalnych.

Celem działania LGD ZAPIECEK jest pozyskiwanie środków finansowych w ramach programu LEADER przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.
Z inicjatywy tej będą mogły skorzystać samorządy gminne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i przedsiębiorcy działający na terenie Powiatu Radzyńskiego.

Ramowy program spotkania:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim tel. 083 352 74 03.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=110
Wydrukowano dnia:  21-11-2017r. o godzinie: 00:08. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1