Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Grupy Wymiany Doświadczeń – spotkanie w Radzyniu
Wiadomość dodał: Administrator, 2010-03-08 13:33:17

W dniu 25. lutego br. w Radzyniu Podlaskim w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych odbyło się 4 z cyklu spotkań tzw. Grupy Wymiany Doświadczeń. GWD tworzą przedstawiciele siedmiu powiatów: bialskiego, garwolińskiego, łosickiego, łukowskiego, mińskiego, sokołowskiego i radzyńskiego.

Foto: B.S.
Starosta Jerzy Kułak prezentuje powiat radzyński.

Cały cykl spotkań jest organizowany przez Związek Powiatów Polskich w osobach Ludwika Węgrzyna, Adama JanasaRafała Rudkę ekspertów ZPP. Działania te są elementem projektu "Budowanie potencjału instytucjonalnego dla lepszego dostarczania usług publicznych" dofinansowanego przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Na swoim pierwszym spotkaniu GWD wybrała jako obszar swojego zainteresowania -zarządzanie sektorem ochrony zdrowia w samorządach powiatowych.

Spotkanie 4 w Radzyniu Podlaskim rozpoczął Starosta Jerzy Kułak prezentując zebranym charakterystykę powiatu radzyńskiego. Następnie Dariusz Hankiewicz dyrektor SP ZOZ przedstawił sposób zarządzania sektorem ochrony zdrowia w powiecie.

Kolejnym punktem, a zarazem głównym tematem spotkania było przedstawienie wyników, podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z badań ankietowych satysfakcji pacjentów - prezentacji dokonali panowie Adam Janas i Rafał Rudka.
Badania ankietowe zostały przeprowadzone w styczniu i lutym we wszystkich szpitalach z powiatów uczestniczących w GWD.

Na zakończenie spotkania dokonano prezentacji pomysłów (koncepcji) pierwszych planów usprawnień w dostarczaniu usług medycznych w oparcie o wyniki analizy wskaźników oraz wnioski wynikające z badan ankietowych.

Ze strony powiatu radzyńskiego w spotkaniu uczestniczyli Jerzy Kułak Starosta Radzyński, Dariusz Hankiewicz Dyrektor SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim, Anna Sposób kierownik Działu Marketingu i Zarządzania SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim i Jerzy Popek zastępca kierownika Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Kolejne spotkanie GWD odbędzie się w dniu 25.03.br w powiecie łukowskim.

Do przeczytania:

  1. Ogólna charakterystyka szpitali(lata 2006-2008)”, opracowanie: Adam Janas, Rafał Rudka - plik .pdf (1,7 MB)

Opr. J. Popek

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=291
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:36. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1