BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

20 luty 2019

Ulica Podlaska z nową nawierzchnią

Kategoria: Powiat Radzyński

Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1233L (ul. Podlaska) w mieście Radzyń Podlaski. Wyremontowany 720 m ulicy.

W ramach tych prac wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej o dwóch warstwach wyrównawczej i ścieralnej każda o grubości 5 cm. Wykonano nowy chodnik na tej długości, odwodnienie wykonując ciek przykrawężnikowy, studzienki wpustowe, odtworzono rów odwadniający.

Zostały także przebudowane zjazdy wraz z przepustami i wykonano pobocze wzmocnione kamieniem.

  


f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu