Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Wyłoniono kandydata na dyrektora ZSR w Woli Osowińskiej
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-06-10 08:55:13

Pani mgr inż. Beata Żurawska - Polkowska została kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Postępowanie konkursowe odbyło się 6 czerwca 2008 r.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego i Kuratorium Oświatu (po 3 osoby), Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ZSR (po 2 osoby) oraz po 1 przedstawicielu związkow zawodowych (ZNP i NSZZ Solidarność)  dokonała oceny oferty (na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta) i wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Zarząd Powiatu przedstawił Kuratorowi Oświaty w Lublinie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Ponieważ Kurator nie zgłosił umotywowanego zastrzeżenia - Starosta Radzyński na podstawie uchwały Nr 41/2008 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 czerwca 2008r. powierzł Pani Beacie Żurawskiej - Polkowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej na okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2013 r.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=95
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:39. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1