BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

06 sierpień 2020

Przebieg XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu - 27.07.2020

Opublikowane w Wiadomości
Czytaj 141 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

27 lipca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się XXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

Radni pochylili się nad uchwałą w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Roberta Mazurka. Sesja została zwołana na skutek wniosku jednego z mieszkańców Radzynia Podlaskiego, który zarzucił przewodniczącemu Rady Powiatu prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia Powiatu Radzyńskiego.

Po przedyskutowaniu tego punktu Rada Powiatu odrzuciła wniosek. Przeciw wygaszeniu mandatu zagłosowało 10 radnych, 4 było za, natomiast 1 osoba wstrzymała się od głosu. Radny Robert Mazurek wyłączył się z głosowania.

Pełny przebieg sesji znajduje się poniżej:

 


Uzasadnienie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnego był przedmiotem obrad Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W dniu 7 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji, którego przedmiotem była analiza sprawy objętej wskazanym wnioskiem.

W trakcie posiedzenia Komisja zapoznała się z wnioskiem oraz jego uzasadnieniem, opinią prawną przygotowaną przez Radcę Prawnego Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim oraz wyjaśnieniami złożonymi przez radnego Roberta Mazurka, w tym opinią prawną przygotowaną na jego zlecenie przez Kancelarię Adwokacką Ignacego Chwesiuka.

Następnie odbyła się dyskusja z udziałem członków Komisji, radnych – nie będących członkami Komisji, wnioskodawcy oraz radnego Roberta Mazurka.

Po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi w niniejszej sprawie Komisja Skarg Wniosków i Petycji zajęła stanowisko o braku podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim i negatywnym zaopiniowaniu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.

Swoje stanowisko Komisja uzasadniła następującymi argumentami:

  1. przedłożone opinie prawne w sposób jednoznaczny wskazują na brak podstaw do wygaszenia mandatu radnego;
  2. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania podejmowanych przez Stowarzyszenie działań za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo przedsiębiorców”;
  3. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania, że uzyskanie wynagrodzenia od Powiatu jest „wykorzystywaniem mienia Powiatu do prowadzenia działalności gospodarczej”;
  4. w toku postępowania, w sposób nie budzący wątpliwości, Komisja nie uzyskała przekonania do uznania, że kwestionowane przez wnioskodawcę wykonane przez radnego Roberta Mazurka czynności wykonywane były na zasadach, w których radny, z racji sprawowanej funkcji, był lub mógł być uprzywilejowany w stosunku do innych osób lub podmiotów co mogłoby podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu radnego;
  5. Komisja uznała, że przy stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego ingeruje się w sposób bezpośredni w podlegające ochronie konstytucyjnej prawa wyborcze zarówno wybranego radnego jak też, głosujących za jego wyborem wyborców. W związku z tym uwzględniając zasadę proporcjonalności pomiędzy prawem wyborczym, a koniecznością osiągnięcia celów, którym służą nakazy i zakazy nakładane na radnych tj. zapobieżenie angażowaniu się radnych w sytuacje i uwikłania mogące poddawać w wątpliwość autorytet organów, w których zasiadają, podjęcie uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego Roberta Mazurka wobec przedstawionych przez wnioskodawcę argumentów w sposób rażący naruszyłoby zasadę proporcjonalności, o której mowa powyżej.

Ostatnio modyfikowany wtorek, 28 lipiec 2020 08:33

Najczęściej czytane

Ważne informacje dla podmiotów korzystających z Tarczy 4.0

Ważne informacje dla podmiotów korz…

06 Sie 2020 Ogłoszenia/Komunikaty

Sprzedaj swój produkt regionalny lub kupuj od sąsiada - polskiebazarek.pl

Sprzedaj swój produkt regionalny lu…

03 Sie 2020 Powiat wspiera

Umowa na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego podpisana!

Umowa na termomodernizację Specjaln…

31 Lip 2020 Wiadomości ze Starostwa

Lubelskie.pl

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu