Ogłoszenie Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim o naborze wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Znak "informacja" Znak "informacja" pixabay.com
Opublikowane w Ogłoszenia/Komunikaty
Czytaj 253 wyświetlono
Oceń
(0 Głosy)

Powiatowy Urząd  Pracy informuje, iż w dniu 15 lutego br. ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na rok 2021.

Wnioski o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców należy składać w dniach 25.02.2021r – 26.02.2021r.

LIMIT ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2021: 300 TYS ZŁ.

Wysokość wsparcia:

 - 80% planowanych kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika; pracodawca w takim przypadku pokryje 20% kosztów;

- 100% planowanych kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli pracodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku określone przez Ministra właściwego ds. pracy

  1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID – 19, musiały ograniczyć swoją działalność
  2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo – leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID – 19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
  3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
  4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
  5. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
  6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych
  7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
  8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z w/w priorytetów.

Więcej informacji oraz wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej: www.radzynpodlaski.praca.gov.pl

Ostatnio modyfikowany poniedziałek, 15 luty 2021 13:59

Najczęściej czytane

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim

Sprawozdanie z pracy Samodzielnego …

11 Cze 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Zapraszamy na uroczystość patriotyczno-religijną upamiętniającą pomordowanych i pochowanych na uroczysku Baran
Piknik charytatywny w Adamkach

Piknik charytatywny w Adamkach

09 Cze 2021 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu