Wiadomości ze Starostwa (254)

1 sierpnia w godzinę "W" przedstawiciele samorządów: Powiatu Radzyńskiego ze Starostą Radzyńskim Szczepanem Niebrzegowskim, Wicestarostą Michałem Zającem, Przewodniczącym Rady Powiatu Robertem Mazurkiem i Członkiem Zarządu Jerzym Bednarczykiem, Miasta Radzyń Podlaski z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim, Wiceprzewodniczącymi Bogdanem Fijałkiem i Piotrem Skowronem, Sekretarzem Robertem Targońskim Radnym Jarosławem Zaprzalskim, a także Wójtem Gminy Wohyń Tomaszem Jurkiewiczem stanęli przed Pomnikiem Niepodległości, by oddać hołd Bohaterom Powstania Warszawskiego.

Punkt 17.00 przy dźwięku syren złożono wieńce oraz zapalono znicze.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk serdecznie zapraszają na Dożynki Powiatowo-Gminne 2022.

Powiatowe Święto Plonów odbędzie się 28 sierpnia 2022 r. w Kolembrodach. Gwiazdą wieczoru będzie Zespół BOYS.

Znamy wyniki trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. To dodatkowy nabór dla gmin i powiatów w których zlokalizowane były PGR-y.

Z radością informujemy, że Powiat Radzyński jak również Gmina Borki i Wohyń otrzymały dofinansowanie na wnioskowane przedsięwzięcia. Łączna suma środków, które zasilą samorządu powiatu radzyńskiego to prawie 8 milionów złotych.

Poniżej prezentujemy zadania, jakie zostaną wykonane za uzyskaną dotację:

  • Powiat Radzyński - Przebudowa drogi powiatowej nr 1255L od dr. woj. nr 814-Branica Suchowolska na odcinku o 1,8 km. - 1 372 000,00 zł
  • Powiat Radzyński - Przebudowa obiektu inżynieryjnego tj. mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1233L w m. Lisiowólka gm. Wohyń wraz z dojazdami - 1 568 000,00 zł

  • Gmina Borki - „Czysta woda dla mieszkańców gminy Borki etap I” - 3 013 500,00 zł
  • Gmina Wohyń - Modernizacja dróg w miejscowościach popegeerowskich w Gminie Wohyń - 1 944 320,00 zł

W piątek, 8 lipca br. w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja prasowa z udziałem: Radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszarda Szczygła, Zastępcą Dyrektora SP ZOZ Roberta Węgłowskiego, Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego, Wicestarosty Michała Zająca oraz Burmistrza Radzynia Podlaskiego Jerzego Rębka. Jej celem było przedstawienie informacji o przekazaniu środków z rezerw rządowych w kwocie 1 milion 599 tysięcy i 104 złote z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim. Do tej kwoty Powiat Radzyński dołożył ze swojego budżetu 400 tysięcy złotych, czyli wartość całego zadania opiewa na kwotę 2 milionów złotych.

- W imieniu Zarządu Powiatu Radzyńskiego, który wystosował ten wniosek do Rządu chciałem wyrazić ogromną radość i wdzięczność, w szczególności Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Ministerstwu Finansów oraz Wiceministrowi Piotrowi Patkowskiemu. Dziękuję również służbom Wojewody Lecha Sprawki z obecnym tutaj Radnym Ryszardem Szczygłem, który jest jednocześnie członkiem Rady Społecznej naszego szpitala. Chciałbym również podziękować Burmistrzowi Radzynia Jerzemu Rębkowi, który od początku naszych starań o ten sprzęt wspomagał nas w działaniach bardzo skutecznie. Gratuluję dyrekcji szpitala i wiem, że to nie są pierwsze pieniądze inwestycyjne dla SP ZOZ w tej kadencji i jestem przekonany, że nie ostatnie – mówił Starosta Szczepan Niebrzegowski.

7. lipca br. Zarząd Powiatu Radzyńskiego podjął decyzję o przystąpieniu do projektowania dobudowy budynku I LO na ul. Partyzantów w Radzyniu Podlaskim. Inwestycja będzie polegała na wykonaniu przedłużenia budynku szkoły, dzięki czemu wzbogaci się ona o 3 klasopracownie. Poprawi to warunki do nauki i komfort pracy.

Podjęto również decyzję o zakupie 6 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej o wartości ok. 35 000,00 zł. Zakup jest niezbędny w związku z przeprowadzanymi w tej placówce egzaminami zawodowymi.

70-lecie OSP w Ostrówkach

2 lipca br. Jubileusz 70-lecia obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówkach. Uroczystość była połączona z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ostrówkach.

28 czerwca 2022 r. na XLVIII sesji Rady Powiatu Radzyńskiego radni debatowali na temat Raportu o stanie Powiatu za 2021 r. Kolejnym z punktów obrad było głosowanie nad uchwałą o udzielenie wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu.

Kolejny raz Członkowie Zarządu Powiatu Radzyńskiego uzyskali jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium. W sesji uczestniczyło 18 radnych. Nieobecny był usprawiedliwiony Jarosław Ejsmont. 

Wyniki głosowania

26 czerwca br. w I Liceum Ogólnokształcącym odbyła się Biała Niedziela zorganizowana przez Powiat Radzyński we współpracy z Miastem Radzyń Podlaski. Na pacjentów czekało 10 lekarzy różnych specjalności z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Kilkaset wizyt i setki wykonanych badań świadczą o potrzebie i oczekiwaniach mieszkańców miasta i powiatu. 

W założeniu każdy lekarz miał przyjąć 25 pacjentów, w praktyce wizyt było więcej, często ponad 30. Rejestracja rozpoczęła się o godz. 9.00, a już o godzinie 10:00 większość kart pacjenta zostało rozdanych. Na mieszkańców Radzynia i powiatu czekali specjaliści: kardiolog (2 lekarzy), dermatolog, ortopeda, neurolog, ginekolog, geriatra, chirurg urolog, laryngolog i pulmonolog. Można było również wykonać bezpłatne badania słuchu, kości w kierunku osteoporozy, wykonać spirometrię i cytologię.

Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie razem z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie, Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w Lublinie oraz Nadleśnictwem w Radzyniu Podlaskim zorganizowali XXXV konkurs „Mój Las”.

Uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji konkursu zorganizowanego dla młodzieży szkolnej wszystkich typów szkół odbył się 21 czerwca br. o godzinie 11.00. W spotkaniu, które miało miejsce na terenie Ogrodu Edukacyjnego Nadleśnictwa Radzyń Podlaski uczestniczyli laureaci konkursu, czyli młodzież szkolna wraz z nauczycielami, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych w osobach: Starosty Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego oraz Wiceburmistrza Radzynia Podlaskiego Sławomira Lipskiego, Ligii Ochrony Przyrody, SITLiD oraz leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.

21 czerwca br. punkt 13.00 w Wohyniu uroczyście oddano do użytku drogę powiatową nr 1227L na odcinku Marynin – Wohyń.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę ok. 9 mln zł, wkład własny powiatu oraz gminy Wohyń i Radzyń Podlaski to kwota blisko 4 mln zł. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 12.5 mln zł. Za tę kwotę wykonano prawie 11-kilometrowy odcinek drogi. Przebudowano tam jezdnię wraz z poboczami, wybudowano: zatoki autobusowe, chodnik, zatoki postojowe, przepusty drogowe, zjazdy, kanał technologiczny, a także wyremontowano rowy drogowe.

Najczęściej czytane

Ukraińskie spotkanie w Radzyniu

Ukraińskie spotkanie w Radzyniu

12 Sie 2022 Powiat wspiera

Piknik Integracyjny Ósmego Koloru Tęczy

Piknik Integracyjny Ósmego Koloru T…

11 Sie 2022 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu