Wiadomości ze Starostwa (234)

VII Forum Bibliotekarzy Powiatu Radzyńskiego rozpoczęło się 11 maja br. ponownym otwarciem Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej.

Było to pierwsze wydarzenie zorganizowane przez MBP podczas trwania XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (5 - 15 maja 2022 r.). 

Na re-otwarcie biblioteki przybyli Jerzy Rębek - burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Michał Zając - Wicestarosta Radzyński, obecni i byli bibliotekarze Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim z powiatu radzyńskiego a także Monika Gościk przedstawicielka Akademickiej Biblioteki w Białej Podlaskiej.

Dyrektor MBP w Radzyniu Podlaskim Grażyna Kratiuk opowiedziała o inicjatywie odnowienia filii biblioteki, wspólnych działaniach pracowników MBP i wsparciu Miasta oraz współpracy z Powiatem.

Burmistrz Radzynia Podlaskiego oraz Wicestarosta Radzyński złożyli podziękowania na ręce Dyrektor Kratiuk za inicjatywę i pomyślną współpracę. Wyrazili też swoje uznanie dla pracy Bibliotekarzy i znaczenia bibliotek w życiu lokalnej społeczności. 

W piątek, 6 maja br. została podpisana umowa darowizny pomiędzy Fundacją Św. Łazarza – Pomoc Lazariańska, a Powiatem Radzyńskim.

Dokument dotyczył nieodpłatnego przekazania aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej Aloka ProSound SSD-3500SX o łącznej wartości: 90 000,00 zł w celu wykorzystania do udzielania świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim. Darczyńca pozyskał przedmiot od Fundacji "Mocni na Starcie", podczas realizacji projektów związanych z działaniami naukowo badawczymi Fundacji Św. Łazarza, a zwłaszcza problemów naczyniowych i tkankowych. 

Z okazji
Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
dziękujemy wszystkim Pracownikom Bibliotek
za nieustanną kreatywność w propagowaniu czytelnictwa
oraz w promowaniu wartości kulturowych, edukacyjnych i społecznych.

 Życzymy spełnienia w pracy, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
wraz z Zarządem Powiatu Radzyńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim Robert Mazurek
wraz z Radą Powiatu Radzyńskiego

 

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka

składamy wszystkim Druhnom i Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z Powiatu Radzyńskiego oraz Funkcjonariuszom i Pracownikom Cywilnym Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim wyrazy uznania
dla Waszej ofiarnej służby.

Niech Święty Florian czuwa nad szczęśliwymi powrotami z akcji a Wasze poświęcenie zwróci się w uznaniu społecznym i osobistej satysfakcji.

Życzymy Wam sukcesów zawodowych i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski
wraz z Zarządem Powiatu Radzyńskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek
wraz z Radą Powiatu Radzyńskiego

Wiwat Trzeci Maj!

Obchody 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Powiecie Radzyńskim rozpoczęły się Mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele Świętej Trójcy.

Liturgii przewodniczył ks. prał. Roman Wiszniewski - dziekan dekanatu radzyńskiego. W koncelebrze uczestniczyli: gospodarz miejsca ks. kan. Krzysztof Pawelec, proboszcz parafii Św. Anny ks. kan. Henryk Och, ks. prał. Kazimierz Musiej oraz ks. Jakub Wyrozębski, który wygłosił kazanie. W uroczystości uczestniczyli wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele radzyńskich samorządów: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Przewodniczący Rady Powiatu Robert Mazurek, Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, Wójt Gminy Radzyń Podl. Wiesław Mazurek, Przewodnicząca Rady Gminy Barbara Palica, a także przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, zakładów pracy, szkół i placówek oświatowych.

1 maja br. w Kaplicy Ojców Franciszkanów w Stoczku odbyła się uroczysta msza św. w intencji strażaków i ich rodzin z okazji 100-lecia jednostki OSP z tej miejscowości.

Kolejnym etapem był przemarsz na dalszy ciąg uroczystości, który odbywał się przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Wydarzenie uświetnili: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Prezes OSP w Stoczku Ryszard Baryła, Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek, Poseł na Sejm RP Marcin Duszek, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, a także radni gminni oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Świetna wiadomość dotarła do nas wczoraj (20 kwietnia 2022 r.) z Janowa Lubelskiego. Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki w towarzystwie Wicepremiera RP Jacka Sasina i Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka ogłosili rozstrzygnięcie programu „Kolej Plus”, w którym znalazł się projekt elektryfikacji linii kolejowej nr 30 Łuków-Lublin.

Dla powiatu radzyńskiego to 107 kilometrów zrewitalizowanej i zelektryfikowanej linii kolejowej, dzięki której mieszkańcy będą mogli udać się w podróż elektrycznymi pociągami oraz szynobusami. Jak poinformował Minister Infrastruktury, Andrzej Adamczyk: - Zrealizowane zostaną 34 projekty (wśród nich jest 5 z województwa lubelskiego), których wartość to 11 mld zł, a prace obejmą łącznie 1203 km linii kolejowych.

Wesołego Alleluja!

Wesołych, zdrowych, pełnych nadziei i optymizmu Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech pusty grób Jezusa Chrystusa będzie dla nas życiowym drogowskazem.

Błogosławionych, spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych

Powiat Radzyński zakończył realizację projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Radzyńskiego”. Dofinansowanie pochodziło z Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego RPO WL na lata 2014-2020. Projekt był realizowany w okresie od 09.03.2016 r. do 31.03.2022 r.

Zrealizowano prace budowlane związane z głęboką termomodernizacją w następujących budynkach:

  1. Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, pl. I. Potockiego 1;
  2. Szkoła i internat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Sitkowskiego 1b;
  3. Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Traugutta 6;

Zapraszamy do przeczytania wielkanocnego wydania INFORMATORA POWIATOWEGO - nr 1 (8) z 4 kwietnia 2022 r.

Przeczytamy w nim m.in.: o nowych samochodach w taborze radzyńskiej Straży Pożarnej, rozbudowie warsztatów przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim, kolejnych funduszach na rozbudowę dróg powiatowych, obchodach Dni Żołnierzy Wyklętych 2022, IX Noworocznej Gali Akordeonowej Arti Sentemo, sukcesach młodzieży ze szkół powiatowych, uruchomieniu filii szkoły wyższej w Radzyniu, 60-leciu Radzyńskiego Ośrodka Kultury, wizycie Rzecznika Praw Dziecka w Woli Osowińskiej, pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz wiele innych ciekawych artykułów z życia powiatu radzyńskiego.

Najczęściej czytane

Zobacz XXIX Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do!

Zobacz XXIX Mistrzostwa Polski Juni…

20 Maj 2022 Powiat wspiera

Noc Muzeów 2022 w Woli Osowińskiej

Noc Muzeów 2022 w Woli Osowińskiej

20 Maj 2022 Powiat wspiera

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu