Wiadomości ze Starostwa (181)

29 lipca br. uroczyście oddano do użytku przebudowaną drogę powiatową nr 1228L Radzyń Podlaski - Zbulitów - Wohyń.

Inwestycja na drodze nr 1228L przejmie w sytuacjach awaryjnych ruch z dróg wojewódzkich nr 814 i 815. Jest też doskonałą alternatywą dla drogi krajowej nr 63 na odcinku Radzyń Podlaski - Wisznice. Uroczystym przecięciem wstęgi oficjalnie zakończono prace na tym odcinku trasy.

W poniedziałek 12.07 obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Delegacja Powiatu Radzyńskiego udała się do Ostrówek, gdzie o godzinie 8.00 w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika została odprawiona msza święta w intencji ofiar hitlerowskich represji.

Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej zostało ustanowione w 2017 roku przez Sejm RP. Święto ma przypominać o patriotyzmie i heroicznym poświęceniu mieszkańców polskich wsi podczas II wojny światowej.

W liturgii uczestniczyli: Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wicestarosta Michał Zając, członkowie zarządu – Jerzy Bednarczyk, Grzegorz Kowalczyk, Witold Korulczyk, radni powiatowi – Jerzy Kamiński i Stanisław Orłowski, Wójt Gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt Gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wicewójt gminy Radzyń Podlaski Anna Grochoła oraz mieszkańcy i strażacy OSP w Ostrówkach.

30 czerwca 2021 r. podczas XXXV sesji Rady Powiatu Radzyńskiego radni debatowali na temat Raportu o stanie Powiatu za 2020 r. Następnie odbyło się głosowanie nad uchwałą o udzielenie wotum zaufania Zarządowi Powiatu.

Przy obecności 18 Radnych Rady Powiatu Radzyńskiego Zarząd Powiatu Radzyńskiego otrzymał jednogłośnie wotum zaufania oraz absolutorium.

30 czerwca br. podczas sesji XXXV Rady Powiatu Radzyńskiego (30.06.2021 r.) Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wręczył przyznane przez Zarząd Powiatu nagrody finansowe dla wyróżniających się sportowców.

Nagrody Sportowe Starosty Radzyńskiego, przyznawane są na podstawie uchwały nr XXVIII/148/2020 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla zawodników, trenerów oraz innych osób z terenu Powiatu Radzyńskiego wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej zawodnikom osiągającym najwyższe wyniki sportowe w okresie minionego roku kalendarzowego tj. za udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, udział w finałach Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Mistrzostw Polski lub zawodów im równoważnych w sportach mających szczególne znaczenie dla Powiatu Radzyńskiego lub ich trenerom oraz innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej polegającej na: wybitnych osiągnięciach sportowych, pracy na rzecz rozwoju sportu i kultury fizycznej, propagowaniu kultury fizycznej, organizacji zawodów sportowych.

Partycypacyjne przygotowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego – zaproszenie mieszkańców do udziału w pracach nad dokumentem, wizją współpracy oraz wyrażenia opinii i zgłoszenia pomysłów na projekty wdrożeniowe.

herbyMiasto Radzyń Podlaski, Powiat Radzyń, a także gminy: Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski, Ulan Majorat i Wohyń przystąpiły do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego. Wspólny dokument przełoży się na wzmocnienie współpracy pomiędzy partnerami i będzie stanowił podstawę dla przedsięwzięć prowadzących do osiągnięcia określonych celów, mających realne korzyści dla wszystkich mieszkańców obszaru.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego będzie istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie dotacji unijnych w latach 2021-2027.

Bezpieczne wakacje

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub kursy językowe. Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwie i zachowaniu odpowiedniej ostrożności.

Zorganizowany wypoczynek – kolonie letnie

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży podczas zbliżających się wakacji. Mają one „zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia” podczas pobytu na wypoczynku.

W pierwszy dzień lata, 22 czerwca br. w Kolembrodach odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na przebudowanym, ponad czterokilometrowym odcinku łączącym miejscowości Walinna i Kolembrody.

W wydarzeniu wzięli udział: Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Kierownik filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej Dariusz Litwiniuk, Przewodniczący Rady Powiatu Radzyńskiego Robert Mazurek, Wójt gminy Komarówka Podlaska Ireneusz Demianiuk, Wójt gminy Kąkolewnica Anna Mróz, Wójt gminy Wohyń Tomasz Jurkiewicz, Wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Przewodnicząca Gminy Komarówka Podlaska Joanna Krupska wraz z radnymi, prezes firmy PRD w Parczewie Stanisław Bartnicki, Dyrektor ZDP Mirosław Kułak, Sołtys miejscowości Kolembrody Mirosław Szymanek oraz członkowie Zarządu Powiatu: Grzegorz Kowalczyk, Jerzy Bednarczyk i Witold Korulczyk.

Z okazji Dnia Ojca

życzymy wszystkim Tatom

abyście każdego dnia byli bohaterami swoich dzieci.

Niech Wasze serca przepełnia duma, radość i miłość a troska i poświęcenie

wpisane w trud wychowania będzie źródłem satysfakcji i wzruszeń.

 

- Jest to historyczny moment - na turystycznej mapie naszej małej ojczyzny pojawia się nowy obiekt, ważny dla poznania historii i kultury naszego regionu – wyjaśniał Robert Mazurek na wstępie spotkania mającego na celu podpisanie aktu, na mocy którego kaplica Aniołów Stróżów będzie udostępniana do zwiedzania za pośrednictwem Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.

16 czerwca br. przy zabytku położonym na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sitkowskiego Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wiceburmistrz Sławomir Lipski i Dyrektor Radzyńskiego Ośrodka Kultury Robert Mazurek podpisali aneks do istniejącej już od lipca 2019 roku umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym, Miastem Radzyń Podlaski oraz Radzyńskim Ośrodkiem Kultury, która reguluje funkcjonowanie Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej.

16 czerwca br. w Radzyniu odbędzie się uroczyste podpisanie umowy dotyczące udostępnienia do zwiedzania Kaplicy Aniołów Stróżów. Od tego dnia, za pośrednictwem Punktu Informacji Turystyczno-Kulturowej, każdy zainteresowany będzie mógł obejrzeć drugi co do wieku zabytek w mieście. Uroczystości będzie towarzyszyło otwarcie okolicznościowej wystawy.

Udostępnienie kaplicy dla turystów jest inicjatywą radnego Rady Powiatu Radzyńskiego Roberta Mazurka. – Wcześniej były już podejmowane podobne próby, jednak nigdy nie udało się ich zrealizować. Dzięki umowie zawartej pomiędzy Powiatem Radzyńskim, Miastem Radzyń Podlaski i Radzyńskim Ośrodkiem Kultury zyskamy kolejną atrakcję turystyczną na mapie naszego miasta i powiatu – powiedział nam Mazurek.

Uroczyste podpisanie umowy i wernisaż okolicznościowej wystawy rozpoczną się o godz. 10.00 przy kaplicy Aniołów Stróżów na ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim.

Plakat wydarzenia


Historia Kaplicy Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim

Przy ul. Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim, na terenie należącym do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej, znajduje się zabytkowa kaplica Aniołów Stróżów. Wybudowana została w XVII w. najprawdopodobniej na miejscu drewnianego kościoła Świętej Trójcy fundacji Mikołaja i Wojciecha Cebulków. Kaplica jest drugim co do wieku zabytkiem w mieście.

Wspomniany kościół ok. 1456 r. został przekazany innowiercom. Ofiarował go Jan Kazanowski, promotor reformacji i zażarty wróg kościoła rzymskokatolickiego. Po śmierci w 1591 r. został w nim pochowany, co zostało odebrane jako profanacja tego miejsca. Kościół na początku XVII w., odnowiony sumptem starościny łukowskiej Zofii z Działyńskich Mniszchowej, zwrócono katolikom. Jednak z czasem stracił on rangę głównej świątyni miasta i został rozebrany. Jego wezwanie przejął wybudowany w latach 1614-1641 nowy kościół, wzniesiony w centrum miasta. Najprawdopodobniej w tym samym czasie powstała obecna kaplica ufundowana przez Stanisława Antoniego Szczukę.

W latach 40-tych i 50-tych XX w. znajdujący się przy ul. Sitkowskiego szpital wykorzystywał kaplicę do przechowywania zwłok. Wraz z jego likwidacją obiekt został zapomniany i z czasem popadł w ruinę. W latach 2009-2011 wykonano gruntowny remont kaplicy. Uporządkowane zostało otoczenie, poprawiono elewację i zmieniono dach. Z kolei wewnątrz przeprowadzono konserwację sklepienia oraz powierzchni ścian. Przy okazji odkryte zostały dekoracje w stylu renesansu lubelskiego oraz napisy datowane na koniec XVII w. Tym samym okazało się, że zabytek jest o 100 lat starszy niż to było dotychczas zapisane w dokumentach.

Kaplica zwrócona jest frontem w kierunku zachodnim. Wzniesiona została na planie miarowego sześcioboku, jest murowana i otynkowana. Składa się z dwóch kondygnacji. Elewacje boczne mają podział ramowy i zwieńczone są belkowaniem. Na każdej ścianie znajdują się wysokie płyciny, które podzielone zostały kordonowym gzymsem wyznaczającym granice pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami. Od frontu znajdują się drewniane drzwi, które u góry zamknięte są półkoliście. Prowadzą do nich dwa betonowe schodki. Powyżej drzwi zobaczymy prostokątną i kwadratową płycinę. W tej drugiej znajduje się owalna nisza z okienkiem, zwana okulusem. Na pozostałych pięciu ścianach, u dołu, zobaczymy nisze konchowe z muszlami. Natomiast powyżej (w czterech przypadkach) znajdują się nisze z okienkami. Jedynie w ścianie wschodniej znajduje się płycina bez otworu.

Kaplica pokryta jest ostrosłupowym dachem wykonanym z blachy. Wieńczy go barokowa latarnia ujęta wolutami (motyw dekoracyjny w formie spirali lub zwoju). Z czterech stron przepruta jest ona prostokątnymi otworami zamkniętymi półkoliście. Latarnię pokrywa czterospadowy daszek, na szczycie którego umieszczony został krzyż kowalski.

Wnętrze kaplicy jest jednoprzestrzenne. Przy ścianie wschodniej znajduje się murowana mensa stanowiąca blat ołtarza, nad którym (we wnęce) umieszczony został krzyż. Po bokach zachowały się fragmenty malowideł iluzjonistycznych. Dostrzeżemy na nich przewiązane kolumny oraz uszka z ornamentu akantowego (motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia). Ponadto na ścianach znajduje się kilkanaście inskrypcji. Ich autorami są zapewne majstrowie i ich pomocnicy pracujący przy budowie i dekoracji kaplicy. Napisy są dość czytelne, gdyż zostały wykonano je farbą wapienną bądź zostały wyryte ostrym narzędziem. Specjaliści orzekli, że są niezwykle podobne do tych z nagrobka Mniszchów w pobliskim kościele Świętej Trójcy. Odczytamy m.in. dwa nazwiska – „Albertus Dziezyc” i „Jan Szczurowsky”. Przy jednym z nich widnieje data 1698.

Sklepienie kaplicy ma kształt udekorowanej kopuły w typie lubelskim. Zobaczymy na nim szkielet utworzony ze zdobniczych ornamentów. Składają się na nie jaśniejsze motywy astragalu (ciąg pasma perełek oddzielonych pionowymi krążkami) i ciemniejsze kimationu (szereg stylizowanych motywów roślinnych). Pomiędzy nimi dostrzeżemy dwanaście uskrzydlonych główek anielskich. W najwyższym punkcie sklepienia, zwanym zwornikiem, znajduje się okrągła rozeta.

Co roku, na przełomie września i października, kaplica Aniołów Stróżów jest miejscem świętowania Dni z Aniołami. Ich organizacją zajmuje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Obiekt jest prawdziwym dziełem sztuki, dlatego warto o niego dbać i udostępniać zwiedzającym jako niewątpliwą atrakcję turystyczną Radzynia i Powiatu Radzyńskiego.

Opracowanie: Robert Mazurek

Najczęściej czytane

Droga Radzyń Podlaski – Zbulitów – Wohyń. Wstęga została przecięta

Droga Radzyń Podlaski – Zbulitów – …

30 Lip 2021 Wiadomości ze Starostwa

Konkurs pn. „Nagroda Trzeciego Sektora”

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu