Wiadomości ze Starostwa (197)

17 września br. obchodzona jest 82. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 17 IX 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła w granice Rzeczypospolitej i zajęła jej wschodnią część, zgodnie z zawartym wcześniej tajnym porozumieniem między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Włodarze gmin, miasta Radzyń Podlaski oraz Powiatu Radzyńskiego co roku przypominają o tych tragicznych dla naszego kraju wydarzeniach.

Uroczystość odbyła się dzisiaj (17.09) punkt 9.00 przy pomniku Niepodległości. Na początku odśpiewano hymn państwowy. Po przywitaniu zgromadzonych gości delegacje złożyły wieńce.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1210L Łuków – Gąsiory - Radzyń Podlaski na odcinku od km 9+850 do km 15+256 została zakończona w kwietniu 2021 roku. Z powodu pandemii COVID-19 jej oficjalne otwarcie odbyło się w poniedziałek, 14 września br. o godzinie 12.00. Inwestycja ta była możliwa do wykonania dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz harmonijnej współpracy pomiędzy Powiatem Radzyńskim, a gminą Ulan Majorat.

Jest to kolejna ukończona przebudowa drogi powiatowej. W chwili obecnej realizowane są 3 podobne inwestycje drogowe, dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Następne 4 są w przygotowaniu. Zarząd Powiatu Radzyńskiego sukcesywnie dąży do poprawy komunikacji w naszym regionie.

W ubiegłą niedzielę (12.09) Gminne Święto Plonów obchodziła gmina Radzyń Podlaski. Na zaproszenie odpowiedział Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz z Członkami Zarządu: Grzegorzem Kowalczykiem, Jerzym Bednarczykiem oraz Witoldem Koruczykiem. Wydarzenie odbyło się przy domu ludowym w Jaskach.

Dożynki zostały zainaugurowane mszą świętą polową. Następnie rozpoczął się ceremoniał dożynkowy podczas którego zaprezentowano wieńce oraz przekazano chleb przez starostów na ręce włodarzy gminy. Podczas występów zaproszonych gości Starosta Radzyński podkreślał, że priorytetem dla Zarządu Powiatu są inwestycje drogowe oraz przywrócenie kolei w powiecie radzyńskim. – Panie wojewodo - zwrócił się do Wicewojewody Roberta Gmitruczuka włodarz Powiatu Radzyńskiego - będziemy walczyli dotąd, aż tak kolei do nas wróci, bo jeżeli stać nas było sto kilkadziesiąt lat temu na ufundowanie magistrali na tej linii dwutorowej to chyba nas teraz w Nowym Ładzie również powinno być stać. Jak pytacie nas o inwestycje strategiczne to myślę, że dla Powiatu Radzyńskiego jest to najważniejsza inwestycja, która przeniesie ten teren na dużo wyższy poziom – zaznaczył Starosta.

W miejscu rozstrzelania przez Niemców 15 harcerzy z hm. Michałem Lisowskim 10 września br. została odprawiona polowa Msza św. w intencji pomordowanych oraz w intencji Ojczyzny. Wydarzenie to miało miejsce w 75 rocznicę ekshumacji ciał bohaterów oraz zainaugurowało jubileuszowy XX Rajd Pamięci Harcerzy Radzyńskich im. Kazimierza Odrzygoździa.

Symboliczna mogiła, gdzie pierwotnie pochowane były ciała zamordowanych przez Niemców harcerzy (5 lipca 1940 r.) znajduje się w lesie obok wsi Sitno i Paszki. W 1946 r. przeniesiono szczątki pomordowanych na cmentarz parafialny w Radzyniu. Obchody rozpoczęły się od złożenia wieńca na grobie bohaterów przez przedstawicieli radzyńskich samorządów: Miasta z Burmistrzem Jerzym Rębkiem, Powiatu ze Starostą Szczepanem Niebrzegowskim oraz Wójtem Wiesławem Mazurkiem.

Na miejscu kaźni o godz. 10 Mszę św. odprawili ks. Michał Gosk – wikariusz parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu oraz pochodzący z naszego miasta ks. Łukasz Kwasowiec, który wiele lat jako uczeń i kleryk uczestniczył w uroczystościach upamiętniających Radzyńskich Harcerzy. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele samorządów miasta, powiatu i gminy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, harcerze, okoliczni mieszkańcy. Honorowymi gośćmi byli członkowie rodziny patrona Rajdu Pamięci – Kazimierza Odrzygoździa.

1 września br. w Branicy Radzyńskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/22, na którą przybyli Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski wraz ze swoim zastępcą oraz członkami Zarządu Powiatu Radzyńskiego, a także posłowie ziemi lubelskiej, wójtowie gmin z terenu powiatu radzyńskiego oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Głównym organizatorem wydarzenia była Gmina Radzyń Podlaski na czele z Wójtem Wiesławem Mazurkiem.

Uroczystość rozpoczęła mszą św. pod przewodnictwem biskupa siedleckiego ks. dr. Kazimierza Gurdy. Część oficjalna opiewała w okolicznościowe przemówienia, odśpiewanie hymnu państwowego oraz część artystyczną wykonaną przez Orkiestrę Dętą Gminy Radzyń Podlaski i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej. Wśród przemawiających znaleźli się Premier RP Mateusz Morawiecki oraz Minister w MENiN Przemysław Czarnek. List do uczestników inauguracji roku szkolnego skierowała Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, który odczytał poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk.

W 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej delegacje Powiatu Radzyńskiego, Gminy i Miasta Radzyń Podlaski złożyły wieniec przy pomniku Niepodległości.

Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski reprezentował również Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.

29 sierpnia br. w Czemiernikach odbyły się tegoroczne Dożynki Powiatowo-Gminne które zainaugurowały działalność kulturalno-sportową na nowo wybudowanym stadionie im. hm. M.S. Lisowskiego przy ul. Kockiej.

Wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą w kościele pw. Stanisława Biskupa Męczennika w Czemiernikach. Liturgię sprawował ksiądz prałat Roman Wiszniewski oraz ks. proboszcz Jerzy Latawiec. Następnie delegacje oraz zebrani goście przeszli w korowodzie dożynkowym na stadion, gdzie kontynuowano część oficjalną. W święcie plonów wzięli udział: Wicepremier Rządu RP Jacek Sasin, Poseł na Sejm RP Dariusz Stefaniuk, Senator RP Grzegorz Bierecki, Reprezentant Wojewody Lubelskiego i MENiN Przemysława Czarnka - Radny Sejmiku Wojewódzkiego Ryszard Szczygieł, reprezentant Marszałka Województwa Lubelskiego - Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Barbara Barszczewska, ksiądz dziekan Jerzy Latawiec, a także przedstawiciele samorządu powiatowego, miasta Radzyń Podlaski oraz wójtowie i radni gmin z terenu powiatu radzyńskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli: Joanna Machoń i Andrzej Sokołowski.

5 września 2021 r. I LO w Radzyniu Podlaskim (ul. Partyzantów 8) odbędą się bezpłatne konsultacje medyczne u lekarzy specjalistów z I Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie – „Biała Niedziela”.

Będą również bezpłatne badania na obecność boreliozy.

W tym dniu będzie także możliwość wykonania badań: EKG, mierzenie ciśnienia spirometria (pojemność życiowa płuc), badanie poziomu cukru we krwi, cytologia szyjki macicy, komputerowe badanie wzroku, badanie słuchu.

Lekarze specjaliści: dermatolog, ginekolog, pulmonolog, reumatolog, geriatra, neurolog, kardiolog, laryngolog, ortopeda, chirurg - urolog, okulista.

23 sierpnia br. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie dotyczące środków europejskich dla beneficjentów na przyszłe lata. Oprócz omówienia projektu programu „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego” zaprezentowane zostały szczegóły dotyczące procesu programowania nowej perspektywy finansowej, które będą obowiązywać państwa członkowskie w kolejnych latach oraz zmiany w stosunku do perspektywy na lata 2014-2020.

W pierwszej części konferencji przedstawiciel Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego omówił obszary ujęte w programie z uwzględnieniem podstawowych założeń konsultowanego dokumentu. Następnie pracownicy Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przedstawili Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Trzecia część dotyczyła wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego +. Prezentowali ją pracownicy Departamentu Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Elementem puentującym spotkanie była dyskusja z uczestnikami.

Z okazji

Jubileuszu 100-lecia

działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąkolewnicy

składamy serdeczne gratulacje, wyrazy uznania i głębokiego szacunku dla Waszego trudu i ofiarności.

Życzymy pomyślności w wypełnianiu strażackiej misji i satysfakcji z dobrze pełnionego obowiązku.

Najczęściej czytane

Spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II
Informacja Wicestarosty dotycząca szczepień przeciw grypie

Informacja Wicestarosty dotycząca s…

27 Wrz 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Szczepieniobus w Powiecie Radzyńskim

Szczepieniobus w Powiecie Radzyński…

27 Wrz 2021 Ogłoszenia/Komunikaty

Lubelskie.pl

logo projektu współfinansowanego z programu unii europejskiej
Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu